Подношење захтева за ослобађање плаћања трошкова школарине у јесењем семестру школске 2023/2024. године

Чет, 7. Сеп, 2023. у 10:48

Захтев са прописаном документацијом за ослобађање плаћања трошкова школарине може се предати од 11.09. до 11.10.2023. године на шалтеру Службе за студентска питања. Да би документација била узета у разматрање потребно је да студенти имају уписану школску 2023/2024. годину (захтев се предаје након уписа или уз документацију за упис школске године).

Захтев за ослобађање плаћања трошкова можете преузети овде: захтев

Услови и начин ослобађања плаћања дела или комплетних трошкова школарине за студенте првог, другог и трећег степена за самофинансирајуће студенте и друге трошкове прописани су Правилником о условима и начину ослабађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета у Нишу који можете преузети на сајту факултета под Општа акта.

Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета

Правилник о измени Правилника о ослобађању од школарине