Направи налог

Напомена: Процес креирања налога може потрајати, молимо останите на страни док не добијете поруку да сте се успешно регистровали.

Обавештење/пристанак за обраду података о личности
Ваше податке о личности Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту Факултет), као руковалац података, обрађиваће у складу са Законом о заштити података о личности, на основу Вашег пристанка, ради извршења законом прописаних овлашћења и поштовања правних обавеза.
Сврха прикупљања Ваших података о личности је идентификација корисника и креирање корисничког налога.
Ваши подаци о личности ће бити чувани трајно, у складу са законским прописима.
У складу са Законом о заштити података о личности, имате право на приступ, исправку или брисање Ваших података о личности, односно право на ограничење обраде, право на приговор као и право на преносивост података. У вези са свим питањима која се односе на обраду Ваших података о личности, као и у вези са остваривањем права прописаним Законом о заштити података о личности, можете се обратити лицу за заштиту података о личности које је одређено на Електронском факултету у Нишу. Контакт подаци лица за заштиту података о личности налазе се на интернет страници Електронског факултета у Нишу.
Слањем Ваших података о личности потврђујете да сте прочитали обавештење о обради података о личности и да дајете пристанак да Факултет може обрађивати Ваше податке о личности у горе наведене сврхе.
Thank you for your registration!