Услови уписа на више године основних академских студија

Чет, 7. Сеп, 2023. у 14:10

Услови уписа на више године основних академских студија школске 2023/2024. године.

  1. У другој и наредним годинама студија студент остварује статус буџетског студента ако у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
  2. Статус самофинансирајућег студента има студент уписан у другу, односно било коју наредну годину, који је у претходној школској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета за које се определио у складу са студијским програмом, а који нема статус буџетског студента.
  3. Студенти уписани у оквиру афирмативних мера инвалидитета и припадности ромској националности који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.
  4. Студенти који уписују другу годину попуњавају образац за избор модула тако што наводе све модуле жељеним редоследом
  5. Услов за упис студената на модул Рачунарство и информатика су положени испити из предмета Увод у рачунарство и Алгоритми и програмирање
  6. Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студијског програма од 4 године