Упис студената на више године ОАС школске 2021/2022. године

Пон, 13. Сеп, 2021. у 10:56

Упис студената у II, III и IV годину основних академских студија за школску 2021/2022. годину почиње 13.09.2021. године и траје до 20.10.2021. године.

За упис је потребна следећа документација:

  • индекс
  • пријавни лист за упис семестра
  • два обрасца ШВ 20 (обавезно попунити сва поља)
  • изјава студената о пристанку за обраду података о личности
  • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 32-1276-2021 (модел 97)
  • осигурање студената у износу од 159,93 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (без позива на број)
  • студенти који уписују II годину попуњавају образац за избор модула
  • студенти II, III и IV године бирају изборне предмете за јесењи и пролећни семестар
  • студенти који се сами финансирају доносе потврду о уплати прве рате школарине (од укупно 8) - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (прва рата иде без позива на број, наредне рате са позивом на број који ће студент касније добити).

Све ове обрасце студент може преузети на страни:

Обрасци за упис на више године ОАС школске 2021/2022.

и одштампати у А4 формату или добити од Студентске службе на шалтеру.