Упис студената на више године основних академских студија

Пет, 4. Сеп, 2020. у 14:46

Упис студената у II, III и IV годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину почиње 07.09.2020. године и траје до 16.10.2020. године.

За упис је потребна следећа документација:

  • индекс
  • пријавни лист за упис семестра и ШВ-20
  • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 68-5823-2020 (модел 97)
  • осигурање студената у износу од 163,21 динара на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
  • студенти који уписују II годину попуњавају образац за избор модула
  • студенти II, III и IV године бирају изборне предмете за јесењи и пролећни семестар
  • уплата првог дела школарине (за студенте који се сами финансирају) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
  • уговор о студирању који потписују само самофинансирајући студенти приликом уписа (добија се у служби)