Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ

Чет, 8. Сеп, 2022. у 14:02

Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова остају на истој години као самофинансирајући студенти и попуњавају захтев којим се опредељују за полагање/слушање предмета у 2022/2023. школској години. Студент се опредељује за минимално 37, а максимално 60 ЕСПБ бодова.
Обавезан редослед бирања предмета је следећи:
1. прво се бирају предмети из претходних школских година које је студент слушао али није положио (редом од прве ка вишим годинама)
2. предмети који се први пут слушају:
• обавезни предмети из непарног семестра (редоследом који студент сам изабере)
• изборни предмети (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)
• по истом правилу из парног семестра (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)


Студенти I године који су остварили мање од 37 ЕСПБ бодова могу се определити за предмете са II године на модулу Рачунарство и информатика тек по завршетку уписа студената који су остварили услов за упис у наредну годину студија, a у зависности од броја преосталих места на том модулу. Приликом рангирања за евентуална преостала места користиће се исти критеријуми као и за студенте који су стекли услов за упис наредне године.


За упис је потребна следећа документација:
•индекс
пријавни лист за упис семестра
•попуњен захтев у коме су наведени неположени испити
•два примерка обрасца ШВ 20 (обавезно попунити сва поља)
Изјава студената о пристанку за обраду података о личности
•семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 76-1206-2022 (модел 97)
•осигурање студената у износу од 54,01 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
•уплата прве рате школарине (од укупно 6) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (висина школарине одређује се према Одлуци о накнадама Електронског факултета у Нишу, члан 5)

 

Све обрасце студент може преузети на страни:

Обрасци за упис на више године ОАС школске 2022/2023.

и одштампати у А4 формату или добити од Студентске службе на шалтеру.