Oвера јесењег и упис пролећног семестра школске 2018/2019. године

Чет, 17. Јан, 2019. у 8:23

Овера јесењег и упис пролећног семестра школске 2018/2019. године за студенте Основних академских студија обавиће се у периоду од 21.01. до 01.02.2019. године.

Потребна документација:

  •  списак изборних прeдмета за пролећни семестар (налази се на СИП-у и важи искључиво за студенте II, III и IV године),
  •  семестрална уплата од 1.000 динара на жиро рачун 840-1721666-89 са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97).

Обавезно написати број индекса на уплатници и на списку изборних предмета.

Студенти који су редовно похађали наставу и вежбе могу списак изборних премета са прикаченим уплатницама убацити у означену кутију која се налази поред шалтера службе за студентска питања у периоду од 21.01. до 01.02.2019. године.

Студенти који нису похађали наставу и лабораторијске вежбе треба да при овери семестра поднесу и захтев са накнадом за неодрађене вежбе на шалтеру службе за студентска питања.