Правила уписа наредне школске године за студенте ОАС

Пон, 17. Сеп, 2018. у 13:03

Информације о правилима уписа наредне школске године за студенте основних академских студија

Студент који је у претходној школској години остварио:

  • 48 ЕСПБ бодова и више уписује се у наредну годину студија на терет буџета Републике Србије. За упис је потребно попунити обрасце, одабрати изборне предмете и уплатити семестралну уплату и осигурање;
  • између 37 и 47 ЕСПБ бодова уписује се у наредну годину студија као самофинансирајући студент и плаћа школарину у износу од 89.000,00 динара за ту школску годину. Школарина се може платити у осам једнаких месечних рата. За упис је потребно попунити обрасце, одабрати изборне предмете, потписати уговор о студирању, уплатити семестралну уплату, осигурање и прву рату школарине;
  • мање од 37 ЕСПБ бодова уписује исту годину студија као самофинансирајући студент и плаћа школарину која је пропорционална укупном броју ЕСПБ бодова предмета за које се определио. Студент се може определити за најмање 37 а највише 60 ЕСПБ бодова. Студент попуњава захтев за куповину ЕСПБ бодова којим се опредељују за полагање/слушање предмета у школској години. Образац се налази на сајту Факултета. Студент је обавезан да се определи за све неположене предмете које је одслушао. Студент може разлику до 60 ЕСПБ бодова допунити најпре обавезним предметима са наредне године студија, уколико на том модулу има преосталих места. За предмете које је студент већ одслушао наплаћује се 1000,00 динара по ЕСПБ боду а за предмете које по први пут слуша наплаћује се 1483,00 динара по ЕСПБ боду. За упис је потребно попунити обрасце, потписати уговор о студирању, уплатити семестралну уплату, осигурање и прву рату обрачунате школарине. Школарина се плаћа у шест једнаких месечних рата.

 

Начин плаћања финансијских обавеза:

  • Семестрална уплата у износу од 1000,00 динара се плаћа на рачун Факултета 840-1721666-89, са позивом на број 74-5823-2018 (модел 97);
  • Осигурање студената у износу од 617,21 динара се плаћа на рачун Факултета 840-1721666-89;
  • Прва рата школарине се плаћа приликом уписа на рачун Факултета 840-1721666-89, док се остале рате плаћају на рачун Факултета али са позивом на број који се додељује студенту за текућу школску годину у оквиру његовог налога на СИП-у, у одељку за школарину. На овај начин студент није у обавези да доноси уплатнице о плаћеним ратама школарине на шалтер Службе за студентска питања.

Месечне рате школарине се измирују најкасније до последњег дана у месецу, до коначне исплате, стим да целокупан износ школарине треба да буде измирен најкасније до 30. јуна текуће школске године.

Самофинансирајући студенти који нису у потпуности исплатили школарину за претходну школску годину не могу уписати наредну школску годину док не измире дуговања.