Услови уписа модула РИ на другој години основних академских студија

Пон, 13. Сеп, 2021. у 9:59

Студенти I године који су стекли услов за упис у II годину и опредељују се за модул Рачунарство и информатика треба да имају положене испите Увод у рачунарство и Алгоритми и програмирање.

У случају да је број заинтересованих студената већи од 240, вршиће се рангирање према броју освојених ЕСПБ бодова. Уколико се јави већи број студената са истим бројем ЕСПБ бодова, предност при упису има студент са већом просечним оценом.

Студенти I године који су остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, могу се определити за предмете са II године на модулу Рачунарство и информатика тек по завршетку уписа студената који су остварили услов за упис у наредну годину студија, a у зависности од броја преосталих места на том модулу. Приликом рангирања за евентуална преостала места користиће се исти критеријуми као и за студенте који су стекли услов за упис наредне године.