Упис за студенте који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ

Пон, 7. Сеп, 2020. у 8:44

Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова попуњавају захтев којим се опредељују за полагање/слушање предмета у 2020/2021. школској години. Студент се опредељује за минимално 37, а максимално 60 ЕСПБ бодова.

За упис је потребна следећа документација:

  • индекс
  • пријавни лист за упис семестра и ШВ 20
  • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89  са позивом на број 68-5823-2020 (модел 97)
  • осигурање студената у износу од 163,21 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
  • попуњеан захтев у коме су наведени неположени испити
  • уплата првог дела школарине

Након избора одслушаних предмета из претходних година, обавезан редослед бирања предмета које први пут слушају је следећи:

  1. обавезни предмети из јесењег семестра,
  2. изборни предмети из јесењег семестра,
  3. обавезни предмети из пролећног семестра и
  4. изборни предмети из пролећног семестра.