Упис за студенте који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ

Пет, 20. Сеп, 2019. у 9:06

Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова попуњавају захтев којим се опредељују за полагање/слушање предмета у 2019/2020. школској години. Студент се опредељује за минимално 37, а максимално 60 ЕСПБ бодова.

За упис је потребна следећа документација:
• индекс
пријавни лист за упис семестра и ШВ 20
• семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 71-5823-2019 (модел 97)
• осигурање студената у износу од 165,00 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
• попуњеан захтев у коме су наведени неположени испити
• уплата првог дела школарине