Упис нове школске године за студенте који су остварили мање од 37 ЕСПБ

Пон, 13. Сеп, 2021. у 11:16

Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова остају на истој години као самофинансирајући студенти и попуњавају захтев којим се опредељују за полагање/слушање предмета у 2021/2022. школској години.

Студент се опредељује за минимално 37, а максимално 60 ЕСПБ бодова.

Обавезан редослед бирања предмета је следећи:

 1. прво се бирају предмети из претходних школских година које је студент слушао али није положио (редом од прве ка вишим годинама)
 2. предмети који се први пут слушају:
 • обавезни предмети из непарног семестра (редоследом који студент сам изабере)
 • изборни предмети (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)
 • по истом правилу из парног семестра (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)

Студенти I године који су остварили мање од 37 ЕСПБ бодова могу се определити за предмете са II године на модулу Рачунарство и информатика тек по завршетку уписа студената који су остварили услов за упис у наредну годину студија, a у зависности од броја преосталих места на том модулу. Приликом рангирања за евентуална преостала места користиће се исти критеријуми као и за студенте који су стекли услов за упис наредне године.

За упис је потребна следећа документација:

 • индекс
 • пријавни лист за упис семестра
 • два обрасца ШВ 20 (обавезно попунити сва поља)
 • изјава студената о пристанку за обраду података о личности
 • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 32-1276-2021 (модел 97)
 • осигурање студената у износу од 159,93 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (без позива на број)
 • попуњеан захтев у коме су наведени неположени испити
 • уплата прве рате школарине (од укупно 6) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (прва рата иде без позива на број, наредне рате са позивом на број који ће студент касније добити).

Све ове обрасце студент може преузети на страни:

Обрасци за упис на више године ОАС школске 2021/2022.

и одштампати у А4 формату или добити од Студентске службе на шалтеру.

Упис почиње 13.09.2021. године и траје до 20.10.2021. године.