Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ

Чет, 7. Сеп, 2023. у 10:56

Студенти који су у претходној години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова остају на истој години као самофинансирајући студенти и попуњавају захтев којим се опредељују за полагање/слушање предмета у 2023/2024. школској години.

Студент се опредељује за минимално 37, а максимално 60 ЕСПБ бодова.

Обавезан редослед бирања предмета је следећи:

 1. прво се бирају предмети из претходних школских година које је студент слушао али није положио (редом од прве ка вишим годинама), вредност ЕСПБ бода је 1.000,00 динара
 2. предмети који се први пут слушају (вредност ЕСПБ бода је 1.483,00 динара):
 • обавезни предмети из непарног семестра (редоследом који студент сам изабере)
 • изборни предмети (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)
 • по истом правилу из парног семестра (уколико недостају бодови до максималних 60 ЕСПБ)

Студенти I године који су остварили мање од 37 ЕСПБ бодова могу се определити за предмете са II године на модулу Рачунарство и информатика тек по завршетку уписа студената који су остварили услов за упис у наредну годину студија, a у зависности од броја преосталих места на том модулу. Приликом рангирања за евентуална преостала места користиће се исти критеријуми као и за студенте који су стекли услов за упис наредне године.

За упис је потребна следећа документација:

 • индекс
 • пријавни лист за упис семестра
 • попуњеан захтев у коме су наведени неположени испити
 • два примерка обрасца ШВ 20 (обавезно попунити сва поља)
 • Изјава студената о пристанку за обраду података о личности
 • семестрална уплата у износу од 1000,00 динара - уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 43-4365-2023 (модел 97)
 • осигурање студената у износу од 51,83 динара – уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1721666-89
 • уплата прве рате школарине (од укупно 6) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (висина школарине одређује се према Одлуци о накнадама Електронског факултета у Нишу, члан 5.)

Све обрасце студент може преузети на страни:

Обрасци за упис на више године ОАС школске 2023/2024.

и одштампати у А4 формату или добити од Студентске службе на шалтеру.