Студенти основних академских студија који су уписали факултет школске 2019/2020. године

Чет, 7. Сеп, 2023. у 10:52

Студенти основних академских студија који су уписали факултет школске 2019/2020. године и који су завршили студије у року, односно до краја школске године која се завршава 30.09.2023. године, сходно Одлуци о накнадама Електронског факултета у Нишу, не плаћају накнаду за трошкове припреме и израде дипломе и издавања уверења о завршеном високом образовању и првом степену високог образовања у износу од 4.000 динара.