Рок за упис наредне године студената којима је остао само завршни - дипломски рад

Сре, 13. Сеп, 2023. у 14:09

Студенти основних академских студија којима је остао само завршни / дипломски рад не морају уписати школску 2023/2024. годину до 20.10.2023. године када се завршава пријава на конкурс за упис на мастер академске студије у првом уписном року. Уколико нису у могућности да дипломирају до наведеног рока, потребно је да се упишу у наредну школску  годину.