Препорука Министарства у вези са продужетком статуса студента

Уто, 1. Окт, 2019. у 15:06

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Препоруку, број 612-00-01567/2019-06 од 27.09.2019. године, којом је омогућено да студенти којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија за још једну годину без реуписа и без наплате додатних трошкова за задржавање статуса студената.

Сходно овој Препоруци, потребно је да сви заинтересовани студенти лично поднесу захтев Служби за студентска питања ради регулисања статуса у школској 2019/2020. години.