Поновни упис студената у IV годину основних академских студија у школској 2022/2023. години

Чет, 8. Сеп, 2022. у 13:19

•Студенти основних академских студија који поново уписују IV годину подносе прописану документацију наведену за упис виших година.
•Студенти који су задржали право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија и којима је остао само завршни/диплоски рад не плаћају школарину.
•Студенти који се сами финансирају прилажу потврда о уплати прве рате школарине (од укупно 6) на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 (ЕСП бод износи 300 динара).