Овера пролећног семестра за школску 2018/2019. годину

Чет, 30. Мај, 2019. у 12:17

На основу одлуке Комисије за наставу, нема потписивања индекса и овере семестра у индексу на крају семестра за студенте који су испунили све предиспитне обавезе.


Студенти који нису испунили предиспитне обавезе (нису урадили лабораторијске вежбе или похађали наставу) морају да регулишу статус на шалтеру Службе за студентска питања у периоду од 10.06. до 18.06.2019. године.