Oвера јесењег и упис пролећног семестра школске 2019/2020. године

Чет, 16. Јан, 2020. у 13:28

Овера јесењег и упис пролећног семестра школске 2019/2020. године за студенте Основних академских студија обавиће се у периоду од 20.01. до 31.01.2020. године. 

 Потребна документација:

  • списак изборних прeдмета за пролећни семестар (налази се на СИП-у и важи искључиво за студенте II, III и IV године),    са следећег   линка .
  • семестрална уплата од 1.000 динара на жиро рачун 840-1721666-89 са позивом на број 71-5823-2019 (модел 97).

Обавезно написати број индекса на уплатници и на списку изборних предмета.

Студенти I године плаћају само семестралну уплату.

Студенти који су редовно похађали наставу и вежбе могу списак изборних премета са прикаченим уплатницама убацити у означену кутију која се налази поред шалтера службе за студентска питања у периоду од 20.01. до 31.01.2020. године.

Студенти који нису похађали наставу и лабораторијске вежбе треба да при овери семестра поднесу и захтев са накнадом за неодрађене вежбе на шалтеру службе за студентска питања.