Oвера јесењег и упис пролећног семестра школске 2020/2021. године

Уто, 19. Јан, 2021. у 14:24

Овера јесењег и упис пролећног семестра школске 2020/2021. године за студенте Основних академских студија обавиће се у периоду од 25.01. до 05.02.2021. године. 

 Потребна документација:

  • семестрална уплата у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 са позивом на број 68-5823-2020 (модел 97)

Обавезно написати број индекса на уплатници.

Студенти убацују уплатницe у означену кутију која се налази поред шалтера Службе за студентска питања.