ЕСПБ бодови за упис у наредну школску годину

Уто, 1. Мар, 2022. у 14:28

Као услов за упис у наредну школску годину рачунају се ЕСПБ бодови стечени у току текуће школске године: од првог испитног рока (децембарски), закључно са последњим испитним роком у тој школској години.