Електронска овера јесењег и упис пролећног семестра у школској 2022/2023. години за студенте ОАС

Чет, 12. Јан, 2023. у 14:11

Овера јесењег и упис пролећног семестра обављају се он-лајн преко СИП портала.

Да би самофинансирајући студент могао да овери јесењи и упише пролећни семестар, потребно је да плаћа школарину по утврђеној динамици и да је претходно подигао документацију након уписа у школску годину (индекс, уговор или решења).

Електронска овера јесењег и упис пролећног семестра за студенте основних академских студија је у периоду од 16.01. до 03.02.2023. године.

Детаљна упуства за он-лајн оверу семестра имате у категорији Помоћ у чланку Упутство за он-лајн оверу семестра.

Након истека рока могуће је оверити јесењи и уписати пролећни семестар искључиво на шалтеру Службе за студентска питања уз плаћање 1.000 динара за семестралну уплату и накнаде од 3.500 динара због кашњења (сходно Одлуци о накнадама за пружање услуга из образовне делатности Електронског факултета у Нишу).