Резултати испита из предмета: Математика 2, Математика II и Математичка анализа

Пет, 29. Мар, 2019. у 15:06

 

29. 3. 2019. год.

На усмени део испита из предмета Математика 2 у априлском испитном року позивају се следећи студенти:

уторак 2.4.2019. од 11.00 сати

1. 16820 58.5
2. 15756 51.5
3. 16301 50
4. 15357 условно
5. 16630 условно
6. 16055 условно

уторак 2.4.2019. од 10.00 сати

7. 16144 60.5
8. 16522 57.5
9. 16179 57.5
10. 15059 56.5
11. 16506 50.5
12. 15440 условно

На усмени део испита из предмета Математика II у априлском испитном року позивају се следећи студенти:

уторак 2.4.2019. од 10.00 сати

1. 14868 82.5
2. 13852 54.5
3. 13834 условно

На усмени део испита из предмета Математичка анализа у априлском испитном року позива се студент

уторак 2.4.2019. од 11.00 сати

1. 13105 условно

Радови се могу погледати у петак, 29. 3. 2019. год., од 13.00 до 14.30 сати у кабинету 126.


Усмени део испита ће се одржати у наведеним терминима у учионици 131.

КАТЕДРА ЗА МАТЕМАТИКУ