Резултати испита из предмета: Математика 1, Математика I и Линеарна алгебра

Пет, 23. Авг, 2019. у 12:57

23. 8. 2019. год.


На усмени део испита из предмета Математика 1 у септембарском испитном року позивају се следећи студенти:

понедељак, 26.8.2019, од 8.00 сати

1. 17367 79

2. 17240 69.5

3. 17076 68

4. 17208 67

5. 17452 67

6. 17308 66.5

7. 17025 65.5

8. 17027 65.5

9. 16756 65.5

10. 17222 условно

11. 17373 условно

12. 17435 условно

13. 17345 условно

14. 17405 условно

15. 16215 условно

16. 16170 условно

17. 16547 условно

18. 16582 условно

19. 15304 условно

20. 16641 условно

 

понедељак, 26.8 2019, од 10.30 сати

21. 16552 54

22. 17169 53

23. 16605 53

24. 17083 52.5

25. 17213 52

26. 15835 52

27. 17298 51.5

28. 16451 51.5

29. 17430 50

30. 16954 50

31. 17239 50

32. 17042 условно

33. 16983 условно

34. 17024 условно

35. 17132 условно

36. 17474 условно

37. 17516 условно

38. 17288 условно

39. 16272 условно

40. 17359 условно

понедељак, 26.8 2019, од 13.00 сати


41. 15763 65

42. 17486 64.5

43. 17142 63.5

44. 17001 63.5

45. 17417 63

46. 17409 62

47. 17172 62

48. 17512 61.5

49. 17056 61

50. 17060 61

51. 17011 60.5

52. 16892 60.5

53. 17483 58

54. 17492 58

55. 17407 58

56. 17155 57.5

57. 17103 57

58. 17038 56.5

59. 17232 55.5

60. 16993 54.5

61. 16931 54.5

Испит из предмета Математика I у септембарском испитном року нико није положио.

Испит из предмета Линеарна алгебра у септембарском испитном року нико није положио.


Радови се могу погледати у петак, 23. 8. 2019. год., од 12.00 до 14.00 сати у кабинету 127.


Усмени део испита ће се одржати у наведеним терминима у учионици 131.