Резултати испита из предмета: Математика 1 и Математика I

Пет, 13. Сеп, 2019. у 13:48

13.9.2019. године

На усмени део испита из предмета Математика 1 у октобарском испитном року позивају се следећи студенти:

понедељак, 16. 9. 2019., од 9.00 сати

1. 17001 94

2. 16417 94

3. 17367 86

4. 17454 86

5. 17060 85

6. 17201 85

7. 17444 83

8. 15763 83

9. 17430 80

10. 16360 условно

11. 16873 условно

12. 15622 условно

13. 17167 условно

14. 17237 условно

15. 17108 условно

16. 17225 условно

17. 17112 условно

18. 17304 условно

 

понедељак, 16. 9. 2019., од 11.00 сати

19. 16756 78

20. 17011 78

21. 17333 78

22. 17076 78

23. 17185 76

24. 17218 76

25. 16173 76

26. 17508 75

27. 17109 75

28. 17073 72

29. 17511 56

30. 17442 55

31. 17080 55

32. 17406 55

33. 17363 54

34. 16865 52

35. 17178 51

36. 17428 51

37. 17280 51

38. 16682 50понедељак, 16. 9. 2019., од 13.00 сати


39. 16641 69

40. 17206 66

41. 17305 66

42. 17177 65

43. 17056 65

44. 16170 62

45. 17436 62

46. 17438 61

47. 17093 61

48. 16418 61

49. 17348 61

50. 17275 61

51. 17390 60

52. 17461 59

53. 17072 58

54. 16206 58

55. 17285 58

56. 17328 57

57. 17507 57На усмени део испита из предмета Математика I у октобарском испитном року позива се следећи студент:

понедељак, 16. 9. 2019., од 9.00 сати

1. 13947 условно


Радови се могу погледати у петак, 13. 9. 2019. год., од 12.00 до 14.00 сати у кабинету 126.


Усмени део испита ће се одржати у наведеним терминима у учионици 131.КАТЕДРА ЗА МАТЕМАТИКУ