Слање захтева за решавање проблема

Сре, 21. Дец, 2016. у 14:53

Уколико имате било какав проблем везан за приступ СИП-у, елфак и-мејлу или наставним сајтовима, или проблем у вези са пријавом испита преко СИП-а, затражите помоћ слањем званичног захтева за решавање проблема на: admin@elfak.rs

И-мејл мора бити послат са Вашег званичног елфак и-мејл налога.

Уколико немате могућност приступа елфак и-мејл налогу, прво вратите право приступа помоћу измене лозинке: упутства.

Уколико ипак не успете да се улогујете на елфак и-мејл, захтев пошаљите са приватног е-мејла, али обавезно пошаљите и фотографију или скен прве стране индекса (слику кропујте и смањите на величину довољну за јасан увид у све податке, нема потребе да шаљете оригинал величине неколико MB).

Мејл који шаљете Рачунском центру мора садржати следеће елементе, иначе неће бити узет у разматрање:

Наслов: Захтев за решавање проблема, индекс <број индекса>

Тело поруке:
Име и презиме:
елфак и-мејл:
ЈМБГ:
Број индекса:
Детаљан опис проблема: 

 

 

Обавештење/пристанак за обраду података о личности

Ваше податке о личности Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту Факултет), као руковалац података, обрађиваће у складу са Законом о заштити података о личности, на основу Вашег пристанка, ради извршења законом прописаних овлашћења и поштовања правних обавеза.
Сврха прикупљања Ваших података о личности је идентификација корисника.
Ваши подаци о личности ће бити чувани трајно, у складу са законским прописима.
У складу са Законом о заштити података о личности, имате право на приступ, исправку или брисање Ваших података о личности, односно право на ограничење обраде, право на приговор као и право на преносивост података.
У вези са свим питањима која се односе на обраду Ваших података о личности, као и у вези са остваривањем права прописаним Законом о заштити података о личности, можете се обратити лицу за заштиту података о личности које је одређено на Електронском факултету у Нишу.
Контакт подаци лица за заштиту података о личности налазе се на интернет страници Електронског факултета у Нишу.
Слањем Ваших података о личности потврђујете да сте прочитали обавештење о обради података о личности и да дајете пристанак да Факултет може обрађивати Ваше податке о личности у горе наведене сврхе.