Регистрација на СИП-у

Сре, 21. Дец, 2016. у 13:23

Регистрација на Студентском информативном порталу је једноставна и одузеће вам свега неколико минута времена.

Као што је приказано на слици, у поља уносите тражене податке:

  • свој број индекса,
  • JMBG (јединствени матични број грађана),
  • Корисничко име. Одаберите корисничко име по жељи. Препоручујемо да корисничко име буде ime.prezime или prezime.ime, а ако је већ заузето, пробате без тачке или додајте средње слово или неки број на крају ime.prezime1... Запишите негде корисничко име, пракса показује да га многи студенти забораве до тренутка када им затреба, нарочито ако није везано за ваше име. Дозвољена су само мала слова енглеског алфабета и тачка. Мин дужина корисничког имена је 6 карактера. Ово корисничко име ће уједно бити ваша и-мејл адреса за званични @elfak.rs налог (ime.prezime@elfak.rs),
  • Лозинка мора имати мин. 9 карактера, а маx. 12, при чему је обавезна употреба бар једног из свих ових група: велико слово(A-Z), мало слово (a-z), цифра (0-9) и бар један од следећих специјалних карактера: !, @, #, $, %, &. Пример: Pera1988# ili Per@12345),
  • Потврда лозинке (за случај да сте направили куцачку грешку при уносу лозинке)
  • Алтернативни е-мејл, Ваш приватни и-мејл.

 

Обавештење/пристанак за обраду података о личности

Ваше податке о личности Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту Факултет), као руковалац података, обрађиваће у складу са Законом о заштити података о личности, на основу Вашег пристанка, ради извршења законом прописаних овлашћења и поштовања правних обавеза.
Сврха прикупљања Ваших података о личности је идентификација корисника и креирање корисничког налога.
Ваши подаци о личности ће бити чувани трајно, у складу са законским прописима.
У складу са Законом о заштити података о личности, имате право на приступ, исправку или брисање Ваших података о личности, односно право на ограничење обраде, право на приговор као и право на преносивост података.
У вези са свим питањима која се односе на обраду Ваших података о личности, као и у вези са остваривањем права прописаним Законом о заштити података о личности, можете се обратити лицу за заштиту података о личности које је одређено на Електронском факултету у Нишу.
Контакт подаци лица за заштиту података о личности налазе се на интернет страници Електронског факултета у Нишу.
Слањем Ваших података о личности потврђујете да сте прочитали обавештење о обради података о личности и да дајете пристанак да Факултет може обрађивати Ваше податке о личности у горе наведене сврхе.