Распоред полагања по салама у испитном року Октобар 2

Чет, 29. Сеп, 2022. у 8:25

Распоред полагања по салама у испитном року Октобар 2 школске 2021/2022. године за основне и мастер академске студије:

 

Датум Време Шифра Назив предмета Сале
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ8О02 SCADA системи Л24
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР5О05 Web програмирање Е3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МЕМ1А04 Адаптивна обрада сигнала A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР4О04 Базе података A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ6Б02 Базе података A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР3О02 Базе података A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРБ2Б05 Блокчеин технологије A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР4А04 Вероватноћа и статистика A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ8А07 Гејминг У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР3О02 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЕ3О03 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР3А02 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕУ4О01 Дигитална електроника A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРЗ2И18 Дубоко учење У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП7О02 Електромоторни погони К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ8О01 Ембедед системи A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 Е1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР7А04 Заштита информација A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МУА1А01 Интелигентне машине К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРЗ1И02 Интелигентни системи У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР6А01 Интеракција човек-рачунар A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРЗ1И15 Криптографија У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЗ1О01 Математика 1 A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЗ1О01 Математика 1 A3, A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЗ2О01 Математика 2 A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЗ2О01 Математика 2 A2, К1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 ОЕЗ1О01 Математика I A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 ОЕЗ2О01 Математика II A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ4А01 Математички методи A2
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕМ3О05 Материјали за електронику A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР4А01 Матрична израчунавања У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕУ3О04 Моделирање и симулација динамичких система К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола Л233
петак, 30. септембар 2022.  15:00 ОЕР7Ц05 Напредне базе података У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРЗ1И04 Напредне Веб технологије У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МП02Б02 Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МП01А02 Одабрана поглавља из електроенергетских постројења К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ3О01 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ3О01 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП3О03 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕТ3О01 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ3О02 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЕ3О01 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕМ3О01 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕУ3О02 Основи електронике A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР7А07 Претраживање информација A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МЕМ2А11 Пројектовање вишеслојних штампаних плоча A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МЕМ1А02 Пројектовање ембедед система A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР8А05 Рачунарски вид A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МУЗ1О03 Регулација електромоторних погона К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРЗ2И02 Свеприсутно рачунарство У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЕ3О05 Сигнали и системи A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕМ3О04 Сигнали и системи A1
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања К3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР6А02 Системи база података У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МРБ2Б01 Системи за управљање базама података У договору са предавачем
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР4О02 Структуре података A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР4О02 Структуре података A4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 2ОЕР4А03 Теорија графова A3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕР4А02 Теорија графова A3
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МП01Ц01 Управљање дистрибутивном мрежом К4
петак, 30. септембар 2022.  15:00 3МП01О02 Управљање електроенергетским претварачима и погонима К4
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање A1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕР3О04 Архитектура и организација рачунара 1 К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕР4О04 Архитектура и организација рачунара 2 К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕУ4О02 Организација рачунарских система К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 ОЕР8Д03 Препознавање узорака A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕР3О04 Рачунарски системи К1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕП7О03 Релејна заштита A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања A2, 
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕМ4О01 Технологије микросистема A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику A2
субота, 1. октобар 2022.  09:00 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство A1
субота, 1. октобар 2022.  09:00 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕР3О01 Дискретна математика A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕР3О01 Дискретна математика A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ3О05 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕМ3О02 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕП3О02 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕТ3О02 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ3О04 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕК3О01 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕП3О02 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕУ3О01 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 ОЕМ3О02 Математика 3 A1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕР5О02 Оперативни системи A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕР6А03 Развој Wеб апликација A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕП5Б02 Управљање процесима A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ5О02 Управљање процесима A2
субота, 1. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ1О03 Физика К1
субота, 1. октобар 2022.  15:00 3ОЕЗ1О03 Физика К1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ8А01 Анимација II У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи A3, A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП7О01 Електране К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ3О01 Електрична кола A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕП5О03 Електромагнетика К1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ5О01 Електронска мерења К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕР8О04 Завршни рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРС1А08 Инжењерство захтева У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ7Б03 Интернет и веб технологије К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРС1А06 Интероперабилност и интеграција информација У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР6О02 Информациони системи A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕУ4О03 Линеарни системи аутоматског управљања К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2МРЗ2О05 Мастер рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МЕМ2О03 Мастер рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МП02ИЗР Мастер рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРЗ2О05 Мастер рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУЗ2ОЗР Мастер рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МЕМ2О02 Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МКЗ2О01 Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МП02ИСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУЗ2ОСР Мастер рад - студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕП3О03 Метрологија електричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕУ3О05 Метрологија електричних величина К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕУ4О04 Мехатроника К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕЕ4О01 Микропроцесорски системи К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи К4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕР4О01 Објектно оријентисано пројектовање A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕЕ3О04 Објектно-оријентисано програмирањe A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МЕМ2А05 Обрада видео сигнала К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕУ3О03 Основе објектно оријентисаног програмирања A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ3О05 Основе објектно-оријентисаног програмирања A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 A1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 К1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 К1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР7О03 Паралелни системи A3, A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕР8О03 Паралелни системи A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МП02А02 Планирање електроенергетских система К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРЗ2И17 Пословна интелигенција У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУА2А02 Предиктивно управљање К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР4О03 Програмски језици A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕР4О03 Програмски језици A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕР7О01 Програмски преводиоци A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР7О02 Рачунарска графика A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕР7О02 Рачунарска графика A4
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже A2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији К5
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУЗ1О01 Рачунарски управљачки системи К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ5О03 РФ електроника К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији К3
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МЕМ2О01 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МКЗ1О02 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МП01О03 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРЗ2О04 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУЗ1О04 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕР8О01 Стручна пракса У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР8О02 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2МП02ИСР Студијски истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2МУЗ2ОСР Студијски истраживачки рад 2 У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МЕМ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МКЗ1О01 Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МРЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУЗ1ОСР Студијско-истраживачки рад У договору са предавачем
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕР5А02 Телекомуникације К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3ОЕЕ4А01 Телекомуникације К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 ОЕМ4О01 Телекомуникације К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МП02А03 Телекомуникације у електроенергетици К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕУ8О01 Увод у роботику К2
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 2ОЕП8Б01 Уземљивачи К1
понедељак, 3. октобар 2022.  15:00 3МУА2Б01 Хидраулични и пнеуматски системи управљања У договору са предавачем