Распоред полагања испита у јунском испитом року на основним студијама

Уто, 2. Јун, 2020. у 12:51

Објављен је распоред полагања испита у јунском испитом року на основним академским студијама школске 2019/2020. године.

Испитни рок се одржава од 15. јуна до 6. јула.

Пријава испита је од 25. маја до 10. јуна.

Испити су сортирани по акредитацијама (2008 - стара, 2013 - нова), а потом по семестрима.

Акред. С М Шифра Предмет Датум
2008 1 A ОЕЗ1О01 Математика I петак, 26. јун 2020.
2008 1 A ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I петак, 3. јул 2020.
2008 1 A ОЕЗ1О03 Физика уторак, 30. јун 2020.
2008 1 A ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство среда, 17. јун 2020.
2008 1 A ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2008 1 A ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I понедељак, 6. јул 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О01 Математика II понедељак, 29. јун 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање понедељак, 6. јул 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II среда, 24. јун 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О04 Електронске компоненте четвртак, 18. јун 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О05 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 2 A ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II понедељак, 6. јул 2020.
2008 3 EE ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2008 3 EE ОЕЕ3О02 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2008 3 EE ОЕЕ3О03 Сигнали и системи уторак, 16. јун 2020.
2008 3 EE ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења среда, 24. јун 2020.
2008 3 EE ОЕЕ3О05 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије уторак, 16. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3А02 Електротехнички материјали петак, 26. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3О01 Електрична кола петак, 19. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3О03 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2008 3 EN ОЕП3О04 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2008 3 ME ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2008 3 ME ОЕМ3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 ME ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2008 3 ME ОЕМ3О04 Сигнали и системи уторак, 16. јун 2020.
2008 3 ME ОЕМ3О05 Материјали за електронику понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 RI ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству уторак, 30. јун 2020.
2008 3 RI ОЕР3О02 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2008 3 RI ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање уторак, 16. јун 2020.
2008 3 RI ОЕР3О04 Рачунарски системи среда, 1. јул 2020.
2008 3 RI ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 30. јун 2020.
2008 3 T ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2008 3 T ОЕТ3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 T ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља четвртак, 25. јун 2020.
2008 3 T ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 19. јун 2020.
2008 3 T ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 US ОЕУ3О01 Електрична кола петак, 19. јун 2020.
2008 3 US ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2008 3 US ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2008 3 US ОЕУ3О04 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2008 3 US ОЕУ3О05 Рачунарски системи среда, 1. јул 2020.
2008 4 A ОЕС4А01 Инжењерска економија уторак, 16. јун 2020.
2008 4 A ОЕС4А02 Педагошка психологија уторак, 16. јун 2020.
2008 4 A ОЕС4А03 Дидактика уторак, 16. јун 2020.
2008 4 A ОЕС4А04 Методика наставног рада уторак, 16. јун 2020.
2008 4 A ОЕС4А05 Докимологија уторак, 16. јун 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола петак, 26. јун 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4А02 Фотографија петак, 26. јун 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4О01 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала понедељак, 6. јул 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4О03 Аналогна електроника среда, 17. јун 2020.
2008 4 EE ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система среда, 24. јун 2020.
2008 4 EN ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже уторак, 16. јун 2020.
2008 4 EN ОЕП4А02 Техничка механика петак, 26. јун 2020.
2008 4 EN ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 29. јун 2020.
2008 4 EN ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 3. јул 2020.
2008 4 EN ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 3. јул 2020.
2008 4 EN ОЕП4О02 Електричне инсталације петак, 19. јун 2020.
2008 4 EN ОЕП4О03 Пренос електричне енергије петак, 19. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 3. јул 2020.
2008 4 ME ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике уторак, 23. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа среда, 17. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа понедељак, 15. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4О01 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4О02 Основи оптике уторак, 30. јун 2020.
2008 4 ME ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 19. јун 2020.
2008 4 RI ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 3. јул 2020.
2008 4 RI ОЕР4О02 Структуре података понедељак, 29. јун 2020.
2008 4 RI ОЕР4О03 Програмски језици четвртак, 25. јун 2020.
2008 4 RI ОЕР4О04 Базе података петак, 19. јун 2020.
2008 4 RI ОЕР4О05 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења среда, 24. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 26. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4О01 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4О02 Математика 4 понедељак, 29. јун 2020.
2008 4 T ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација петак, 3. јул 2020.
2008 4 T ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике среда, 1. јул 2020.
2008 4 US ОЕУ4А01 Математички методи уторак, 30. јун 2020.
2008 4 US ОЕУ4А02 Операциона истраживања уторак, 30. јун 2020.
2008 4 US ОЕУ4О01 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2008 4 US ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 15. јун 2020.
2008 4 US ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 3. јул 2020.
2008 4 US ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања среда, 17. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола среда, 24. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала среда, 24. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система уторак, 23. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5Б02 ТВ системи петак, 26. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5О01 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси четвртак, 18. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5О03 РФ електроника петак, 19. јун 2020.
2008 5 EE ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи четвртак, 25. јун 2020.
2008 5 EN ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте петак, 3. јул 2020.
2008 5 EN ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 6. јул 2020.
2008 5 EN ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије понедељак, 6. јул 2020.
2008 5 EN ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 16. јун 2020.
2008 5 EN ОЕП5О01 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 5 EN ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 3. јул 2020.
2008 5 EN ОЕП5О03 Електромагнетика четвртак, 25. јун 2020.
2008 5 EN ОЕП5О04 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча четвртак, 25. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5А02 Технологије микросистема петак, 19. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 22. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета среда, 24. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5О01 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 22. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5О03 Оптоелектроника среда, 24. јун 2020.
2008 5 ME ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије среда, 24. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5А01 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5А02 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5А03 Електронска мерења понедељак, 6. јул 2020.
2008 5 RI ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система уторак, 16. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5О01 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5О02 Оперативни системи петак, 19. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР5О03 Рачунарске мреже уторак, 23. јун 2020.
2008 5 RI ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање уторак, 30. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I уторак, 30. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање уторак, 30. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи уторак, 16. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама понедељак, 22. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Д01 Микроталасна техника уторак, 16. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника уторак, 16. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 22. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже уторак, 16. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Ц01 Теорија информација петак, 3. јул 2020.
2008 5 T ОЕТ5Ц02 Електроакустика среда, 17. јун 2020.
2008 5 T ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена петак, 3. јул 2020.
2008 5 US ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања среда, 24. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 19. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Б01 Мехатроника петак, 19. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 22. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5О02 Електронска мерења понедељак, 6. јул 2020.
2008 5 US ОЕУ5О03 Управљање процесима уторак, 16. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц01 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц02 РФ електроника петак, 19. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије уторак, 16. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи петак, 19. јун 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц05 Теорија информација петак, 3. јул 2020.
2008 5 US ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља четвртак, 25. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола четвртак, 25. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6А02 Микроархитектуре уторак, 23. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију среда, 17. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система понедељак, 29. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације четвртак, 25. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6О01 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника среда, 1. јул 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике петак, 19. јун 2020.
2008 6 EE ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 EN ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника среда, 1. јул 2020.
2008 6 EN ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 EN ОЕП6О01 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 6 EN ОЕП6О02 Основи енергетске електронике петак, 19. јун 2020.
2008 6 EN ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 17. јун 2020.
2008 6 EN ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 EN ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А01 МЕМС компоненте уторак, 16. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената среда, 1. јул 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А03 Техника и примена ласера петак, 19. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ уторак, 30. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника среда, 1. јул 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина уторак, 16. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6А07 Микроталасна електроника среда, 24. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6О01 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2008 6 ME ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника петак, 3. јул 2020.
2008 6 ME ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 RI ОЕР5О04 Софтверско инжењерство среда, 1. јул 2020.
2008 6 RI ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар понедељак, 29. јун 2020.
2008 6 RI ОЕР6Б02 Системи база података понедељак, 29. јун 2020.
2008 6 RI ОЕР6Б03 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2008 6 RI ОЕР6Б04 Информациони системи петак, 26. јун 2020.
2008 6 RI ОЕР6О01 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 6 RI ОЕР6О02 Вештачка интелигенција понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 RI ОЕР6О03 Микрорачунарски системи уторак, 30. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II уторак, 30. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6А02 Модулационе технике петак, 3. јул 2020.
2008 6 T ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације среда, 24. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 29. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података уторак, 16. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму уторак, 23. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника среда, 24. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Д03 Базе података среда, 24. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи уторак, 16. јун 2020.
2008 6 T ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације петак, 3. јул 2020.
2008 6 T ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер петак, 3. јул 2020.
2008 6 T ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације понедељак, 22. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 3. јул 2020.
2008 6 US ОЕУ6А02 Информациони системи петак, 26. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система среда, 24. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б02 Модулационе технике петак, 3. јул 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б04 Базе података среда, 24. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике петак, 19. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи уторак, 30. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 29. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи уторак, 16. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери понедељак, 6. јул 2020.
2008 6 US ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина уторак, 16. јун 2020.
2008 6 US ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања петак, 26. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике понедељак, 6. јул 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање понедељак, 6. јул 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б02 Микроконтролери уторак, 23. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б03 Технике конверзије петак, 3. јул 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима уторак, 16. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа петак, 26. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 24. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7О02 Извори за напајање четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије четвртак, 18. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини петак, 19. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 15. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика петак, 26. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I уторак, 30. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи петак, 19. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање уторак, 23. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника уторак, 16. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 EE ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7А02 Нумеричка анализа уторак, 30. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона среда, 17. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7Б01 Осветљење уторак, 30. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 19. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7Б03 Извори за напајање четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7О01 Електране петак, 26. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7О02 Електромоторни погони уторак, 30. јун 2020.
2008 7 EN ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици уторак, 16. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема среда, 24. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника понедељак, 29. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 15. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме уторак, 30. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А05 Медицинска физика петак, 19. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А06 Анализа поузданости петак, 26. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А08 Извори за напајање четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање понедељак, 6. јул 2020.
2008 7 ME ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената уторак, 30. јун 2020.
2008 7 ME ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи петак, 19. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 6. јул 2020.
2008 7 RI ОЕР7О02 Рачунарска графика петак, 26. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа петак, 19. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 23. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 19. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц04 Заштита информација среда, 24. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц05 Напредне базе података среда, 24. јун 2020.
2008 7 RI ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера среда, 17. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације петак, 19. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 26. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Б01 Кодовање уторак, 16. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 6. јул 2020.
2008 7 T ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање уторак, 16. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 22. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Д03 Оптичке мреже среда, 24. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7О01 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7О02 Антене и простирање уторак, 23. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама уторак, 30. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије петак, 26. јун 2020.
2008 7 T ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика среда, 17. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  среда, 1. јул 2020.
2008 7 US ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7А03 Извори за напајање четвртак, 25. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7А04 Електромоторни погони уторак, 30. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7А05 Техника конверзије петак, 3. јул 2020.
2008 7 US ОЕУ7А06 Електроника у медицини петак, 19. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина среда, 17. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања петак, 3. јул 2020.
2008 7 US ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији уторак, 23. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7О04 SCADA системи среда, 17. јун 2020.
2008 7 US ОЕУ7О05 Енглески језик I уторак, 16. јун 2020.
2008 8 A ОЕС8А01 Стручна пракса у настави уторак, 16. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8А01 Ембеддед системи четвртак, 18. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи среда, 17. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи понедељак, 22. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње уторак, 16. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8А05 Технике преноса слике понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Б04 ТВ продукција петак, 26. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање уторак, 16. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 22. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 26. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 22. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података уторак, 16. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д09 Базе података среда, 24. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа петак, 26. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8О01 Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система петак, 3. јул 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) среда, 17. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије понедељак, 29. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц04 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EE ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 EN ОЕП8А01 Уземљивачи уторак, 23. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу среда, 1. јул 2020.
2008 8 EN ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом уторак, 16. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8А04 Специјалне електричне машине четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона уторак, 30. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа уторак, 30. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 EN ОЕП8О04 Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге уторак, 16. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте уторак, 16. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А03 Ласерска електроника петак, 19. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема среда, 1. јул 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри уторак, 30. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте петак, 26. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници уторак, 30. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А08 Економија одрживе производње уторак, 16. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8А09 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 ME ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 15. јун 2020.
2008 8 ME ОЕМ8О03 Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 RI ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси уторак, 30. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8Д03 Препознавање узорака петак, 19. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи уторак, 16. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8Д05 Претраживање информација петак, 26. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8О01 Стручна пракса понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 RI ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 16. јун 2020.
2008 8 RI ОЕР8О03 Паралелни системи петак, 3. јул 2020.
2008 8 RI ОЕР8О04 Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 T ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 T ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи среда, 24. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8А03 Видео комуникације четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8Б01 Аудио техника среда, 17. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија понедељак, 22. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8Б03 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8О01 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8О02 Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 T ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 T ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи петак, 3. јул 2020.
2008 8 T ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ петак, 19. јун 2020.
2008 8 T ОЕТ8Ц03 Информациони системи петак, 26. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација петак, 26. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8А02 Идентификација система четвртак, 25. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б01 Инжењерска етика уторак, 16. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика среда, 17. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б03 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б04 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б05 Мерења у медицини петак, 19. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б06 Мерења у екологији среда, 17. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података среда, 17. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2008 8 US ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 29. јун 2020.
2008 8 US ОЕУ8О03 Енглески језик II уторак, 16. јун 2020.
2008 8 Z ОЕЗ8ЗР Завршни рад понедељак, 6. јул 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О01 Математика 1 петак, 26. јун 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 петак, 3. јул 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О03 Физика уторак, 30. јун 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство среда, 17. јун 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика петак, 19. јун 2020.
2013 1 A 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство уторак, 16. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О01 Математика 2 понедељак, 29. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 среда, 24. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање понедељак, 6. јул 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте четвртак, 18. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 15. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 22. јун 2020.
2013 2 A 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте среда, 1. јул 2020.
2013 3 EE 2ОЕЕ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2013 3 EE 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 3 EE 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи уторак, 16. јун 2020.
2013 3 EE 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 EE 2ОЕЕ3О05 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије уторак, 16. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали петак, 26. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици петак, 19. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3О03 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2013 3 EN 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2013 3 ME 2ОЕМ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2013 3 ME 2ОЕМ3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 ME 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2013 3 ME 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи уторак, 16. јун 2020.
2013 3 ME 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 RI 2ОЕР3О01 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2013 3 RI 2ОЕР3О02 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2013 3 RI 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање уторак, 16. јун 2020.
2013 3 RI 2ОЕР3О04 Рачунарски системи среда, 1. јул 2020.
2013 3 RI 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 30. јун 2020.
2013 3 T 2ОЕТ3О01 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2013 3 T 2ОЕТ3О02 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 T 2ОЕТ3О03 Софтверски алати петак, 3. јул 2020.
2013 3 T 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали петак, 19. јун 2020.
2013 3 T 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 US 2ОЕУ3О01 Електрична кола петак, 19. јун 2020.
2013 3 US 2ОЕУ3О02 Основи електронике петак, 19. јун 2020.
2013 3 US 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2013 3 US 2ОЕУ3О04 Математика 3 понедељак, 22. јун 2020.
2013 3 US 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 22. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4А01 ТВ системи петак, 26. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми петак, 26. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола петак, 26. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника среда, 17. јун 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала понедељак, 6. јул 2020.
2013 4 EE 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи уторак, 30. јун 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже уторак, 16. јун 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4А02 Техничка механика петак, 26. јун 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 29. јун 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 3. јул 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 3. јул 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење уторак, 30. јун 2020.
2013 4 EN 2ОЕП4О03 Електромагнетика четвртак, 25. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 22. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике уторак, 23. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4А04 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4О01 Основи оптике уторак, 30. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема петак, 19. јун 2020.
2013 4 ME 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 19. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми среда, 17. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству среда, 17. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4А03 Теорија графова среда, 17. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 3. јул 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4О02 Структуре података понедељак, 29. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4О03 Програмски језици четвртак, 25. јун 2020.
2013 4 RI 2ОЕР4О04 Базе података петак, 19. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина петак, 3. јул 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми понедељак, 29. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4А05 Базе података среда, 24. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4О02 Математика 4 понедељак, 29. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 уторак, 30. јун 2020.
2013 4 T 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља четвртак, 25. јун 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4А01 Математички методи уторак, 30. јун 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система четвртак, 25. јун 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника уторак, 23. јун 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система понедељак, 29. јун 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 3. јул 2020.
2013 4 US 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања среда, 17. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике понедељак, 6. јул 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси четвртак, 18. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 22. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система понедељак, 29. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника среда, 1. јул 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система понедељак, 29. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике понедељак, 6. јул 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система уторак, 30. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола петак, 19. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола среда, 24. јун 2020.
2013 5 EE 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије среда, 24. јун 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте петак, 3. јул 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 6. јул 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије понедељак, 6. јул 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 16. јун 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 3. јул 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије петак, 19. јун 2020.
2013 5 EN 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри уторак, 30. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика петак, 19. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела петак, 19. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 15. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника понедељак, 22. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената уторак, 23. јун 2020.
2013 5 ME 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије среда, 24. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику уторак, 16. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5А02 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система уторак, 16. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара уторак, 16. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5О02 Оперативни системи петак, 19. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже уторак, 23. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање уторак, 30. јун 2020.
2013 5 RI 2ОЕР5О05 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама понедељак, 22. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 22. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5О02 Акустика среда, 17. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса среда, 1. јул 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација понедељак, 29. јун 2020.
2013 5 T 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 уторак, 30. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања среда, 24. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 19. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Б01 Мехатроника петак, 19. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Б02 Идентификација система петак, 3. јул 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5О01 Електронска мерења понедељак, 6. јул 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5О02 Управљање процесима уторак, 16. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 уторак, 16. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије уторак, 16. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 15. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника петак, 19. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника петак, 19. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 5 US 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6А01 Анимација I петак, 26. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери уторак, 23. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије петак, 3. јул 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика уторак, 30. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије петак, 3. јул 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика уторак, 30. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике петак, 19. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи среда, 24. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О04 Видео продукција четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери уторак, 23. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти среда, 17. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери уторак, 23. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање уторак, 16. јун 2020.
2013 6 EE 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика уторак, 30. јун 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника среда, 1. јул 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа уторак, 30. јун 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 17. јун 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 EN 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета среда, 24. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника понедељак, 29. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената среда, 1. јул 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика уторак, 30. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа понедељак, 15. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника петак, 3. јул 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 6 ME 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар понедељак, 29. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6А02 Системи база података понедељак, 29. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација понедељак, 29. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 29. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6О02 Информациони системи петак, 26. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство среда, 1. јул 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи четвртак, 18. јун 2020.
2013 6 RI 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 22. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање уторак, 23. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже уторак, 16. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене петак, 3. јул 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи уторак, 16. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације среда, 24. јун 2020.
2013 6 T 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника уторак, 16. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање петак, 3. јул 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима четвртак, 25. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система среда, 24. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б02 Базе података среда, 24. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини петак, 19. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике петак, 19. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије петак, 3. јул 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене петак, 3. јул 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи среда, 17. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери понедељак, 6. јул 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање понедељак, 15. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 уторак, 16. јун 2020.
2013 6 US 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн петак, 26. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије понедељак, 29. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика среда, 1. јул 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика среда, 24. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података среда, 17. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола четвртак, 25. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 24. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи четвртак, 25. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа петак, 26. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података среда, 17. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика петак, 3. јул 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика петак, 3. јул 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика среда, 1. јул 2020.
2013 7 EE 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила среда, 17. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама среда, 24. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 19. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7О01 Електране петак, 26. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7О02 Електромоторни погони уторак, 30. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7О03 Релејна заштита уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 7 EN 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости петак, 26. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници уторак, 30. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система уторак, 30. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи петак, 19. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије уторак, 16. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема среда, 24. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча четвртак, 25. јун 2020.
2013 7 ME 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената уторак, 30. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа петак, 19. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 23. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала петак, 19. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А04 Заштита информација среда, 24. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А05 Напредне базе података среда, 24. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера среда, 17. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А07 Претраживање информација петак, 26. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу четвртак, 25. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција среда, 1. јул 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7О02 Рачунарска графика петак, 26. јун 2020.
2013 7 RI 2ОЕР7О03 Паралелни системи петак, 3. јул 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже уторак, 30. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање уторак, 23. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Б03 VoIP понедељак, 29. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије петак, 26. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 29. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање среда, 24. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 22. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима понедељак, 6. јул 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање уторак, 30. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7О03 Антене и простирање уторак, 23. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 26. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима петак, 26. јун 2020.
2013 7 T 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала петак, 19. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А01 Серво системи среда, 24. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера петак, 19. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи петак, 19. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања четвртак, 25. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи петак, 19. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника петак, 19. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони уторак, 30. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина среда, 17. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања петак, 3. јул 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања петак, 26. јун 2020.
2013 7 US 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина уторак, 16. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А01 Анимација II петак, 26. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици петак, 19. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А05 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја петак, 19. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А07 Гејминг четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације понедељак, 22. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи понедељак, 22. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б02 Базе података среда, 24. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике петак, 19. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б05 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 29. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б07 Гејминг четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације понедељак, 22. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи понедељак, 22. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 26. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система среда, 17. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи понедељак, 22. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи четвртак, 18. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 29. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника среда, 24. јун 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 EE 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину уторак, 30. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона среда, 17. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8Б01 Уземљивачи уторак, 23. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8Б03 Техника високог напона петак, 3. јул 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу среда, 1. јул 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона уторак, 30. јун 2020.
2013 8 EN 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа уторак, 30. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије уторак, 30. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 3. јул 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже уторак, 30. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге четвртак, 25. јун 2020.
2013 8 ME 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника среда, 24. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи среда, 24. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси уторак, 30. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи среда, 1. јул 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре четвртак, 18. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А05 Рачунарски вид четвртак, 18. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања уторак, 30. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара четвртак, 18. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8А08 Меморијски системи уторак, 16. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 16. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације уторак, 16. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 16. јун 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 RI 2ОЕР8О02 Стручна пракса понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 19. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8А03 Аутоматика петак, 3. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама уторак, 30. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала петак, 19. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника среда, 17. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса петак, 26. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и техн. понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат понедељак, 6. јул 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника среда, 24. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења среда, 24. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера среда, 24. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси уторак, 30. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника петак, 19. јун 2020.
2013 8 T 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика петак, 3. јул 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији уторак, 16. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи уторак, 30. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе петак, 26. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији среда, 17. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација петак, 26. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије уторак, 30. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А07 Дискретна математика среда, 24. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А08 Термовизија среда, 17. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података среда, 17. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А10 Модулационе технике петак, 3. јул 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи уторак, 16. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика уторак, 16. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 29. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8О02 SCADA системи среда, 17. јун 2020.
2013 8 US 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији уторак, 23. јун 2020.
2013 8 Z 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад понедељак, 6. јул 2020.