Распоред полагања испита у октобарском испитном року на ОАС

Сре, 8. Сеп, 2021. у 17:10

Објављен је распоред полагања испита у октобарском испитном року школске 2020/2021. године на основним академским студијама.

Семестар Модул Шифра Предмет Датум
1 СВИ 3ОЕЗ1О01 Математика 1 среда, 15/ септембар 2021/
1 СВИ 3ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 среда, 22/ септембар 2021/
1 СВИ 3ОЕЗ1О03 Физика петак, 17/ септембар 2021/
1 СВИ 3ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство петак, 24/ септембар 2021/
1 СВИ 3ОЕЗ1О05 Увод у инжењерство понедељак, 13/ септембар 2021/
2 СВИ 3ОЕЗ2О01 Математика 2 четвртак, 23/ септембар 2021/
2 СВИ 3ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
2 СВИ 3ОЕЗ2О03 Основи електротехнике 2 четвртак, 16/ септембар 2021/
2 СВИ 3ОЕЗ2О04 Електронске компоненте уторак, 21/ септембар 2021/
2 СВИ 3ОЕЗ2О05 Увод у електронику понедељак, 20/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О01 Математика 1 среда, 15/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 среда, 22/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О03 Физика петак, 17/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство петак, 24/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика понедељак, 13/ септембар 2021/
1 СВИ 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство понедељак, 13/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О01 Математика 2 четвртак, 23/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 четвртак, 16/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте уторак, 21/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 20/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 20/ септембар 2021/
2 СВИ 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте понедељак, 20/ септембар 2021/
8 СВИ 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад петак, 24/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици среда, 15/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3О03 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 16/ септембар 2021/
3 ЕЕН 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје уторак, 21/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4А02 Техничка механика уторак, 14/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ЕЕН 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије среда, 15/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5А02 Електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЕН 2ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 22/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕЕН 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7О01 Електране среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7О02 Електромоторни погони понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7О03 Релејна заштита петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕЕН 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8Б01 Уземљивачи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8Б03 Техника високог напона уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЕН 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу уторак, 21/ септембар 2021/
3 ЕКМ 2ОЕМ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕКМ 2ОЕМ3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ЕКМ 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 ЕКМ 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 24/ септембар 2021/
3 ЕКМ 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику среда, 22/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4О01 Основи оптике среда, 15/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема уторак, 21/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте понедељак, 13/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ 2ОЕМ4А04 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника четвртак, 16/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕКМ 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕКМ 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕКМ 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже петак, 17/ септембар 2021/
3 ЕЛК 2ОЕЕ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕЛК 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕЛК 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 24/ септембар 2021/
3 ЕЛК 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 13/ септембар 2021/
3 ЕЛК 2ОЕЕ3О05 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала уторак, 14/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4А01 ТВ системи среда, 15/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ЕЛК 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола петак, 24/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси петак, 24/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника среда, 15/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система уторак, 14/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола четвртак, 16/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала среда, 15/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 17/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЛК 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи четвртак, 23/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О04 Видео продукција среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6А01 Анимација I среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕЛК 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕЛК 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А01 Анимација II среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А05 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А07 Гејминг понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б02 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б05 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б07 Гејминг понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕЛК 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника четвртак, 23/ септембар 2021/
3 РИИ 2ОЕР3О01 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
3 РИИ 2ОЕР3О02 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
3 РИИ 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 13/ септембар 2021/
3 РИИ 2ОЕР3О04 Рачунарски системи уторак, 21/ септембар 2021/
3 РИИ 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 14/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 24/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4О02 Структуре података петак, 17/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 20/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4О04 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми четвртак, 23/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству четвртак, 23/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4А03 Теорија графова четвртак, 23/ септембар 2021/
4 РИИ 2ОЕР4А04 Матрични методи у рачунарству четвртак, 23/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5О02 Оперативни системи четвртак, 23/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже среда, 22/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање четвртак, 16/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5О05 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику среда, 15/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5А02 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система среда, 15/ септембар 2021/
5 РИИ 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара среда, 15/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6О02 Информациони системи петак, 17/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство уторак, 21/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи четвртак, 23/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 20/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар уторак, 14/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6А02 Системи база података петак, 24/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација уторак, 14/ септембар 2021/
6 РИИ 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама петак, 24/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција среда, 22/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7О02 Рачунарска графика среда, 15/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 20/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А04 Заштита информација четвртак, 16/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А05 Напредне базе података уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера петак, 17/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А07 Претраживање информација уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу уторак, 21/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР7О03 Паралелни системи петак, 24/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8О02 Стручна пракса петак, 24/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси четвртак, 23/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А05 Рачунарски вид петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8А08 Меморијски системи петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 14/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
8 РИИ 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
3 ТЕЛ 2ОЕТ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ТЕЛ 2ОЕТ3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ТЕЛ 2ОЕТ3О03 Софтверски алати уторак, 21/ септембар 2021/
3 ТЕЛ 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали среда, 15/ септембар 2021/
3 ТЕЛ 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4О02 Математика 4 четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 уторак, 14/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 13/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми среда, 22/ септембар 2021/
4 ТЕЛ 2ОЕТ4А05 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5О02 Акустика среда, 15/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса петак, 24/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација среда, 22/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 уторак, 14/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама уторак, 21/ септембар 2021/
5 ТЕЛ 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене петак, 17/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника петак, 24/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање среда, 22/ септембар 2021/
6 ТЕЛ 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже среда, 22/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање среда, 22/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7О03 Антене и простирање понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 24/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже петак, 17/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б03 VоIP понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 13/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса четвртак, 16/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 17/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 13/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације понедељак, 13/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8А03 Аутоматика понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала среда, 22/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника среда, 15/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника петак, 24/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења среда, 22/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера уторак, 21/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника среда, 15/ септембар 2021/
8 ТЕЛ 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика понедељак, 20/ септембар 2021/
3 УПС 2ОЕУ3О01 Електрична кола среда, 15/ септембар 2021/
3 УПС 2ОЕУ3О02 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 УПС 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 УПС 2ОЕУ3О04 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 УПС 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 13/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система уторак, 21/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања уторак, 14/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4А01 Математички методи четвртак, 23/ септембар 2021/
4 УПС 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система четвртак, 23/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5О01 Електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5О02 Управљање процесима уторак, 21/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 понедељак, 13/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Б01 Мехатроника уторак, 14/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Б02 Идентификација система уторак, 14/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 16/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 13/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери четвртак, 23/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање среда, 15/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 понедељак, 13/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање среда, 22/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима среда, 22/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б02 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини четвртак, 23/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала уторак, 14/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије четвртак, 16/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене петак, 17/ септембар 2021/
6 УПС 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 20/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 24/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања среда, 15/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања уторак, 21/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А01 Серво системи петак, 17/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера уторак, 21/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања петак, 17/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи понедељак, 13/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони понедељак, 20/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
7 УПС 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8О02 SCАDА системи петак, 24/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе петак, 17/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А07 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А08 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А10 Модулационе технике понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи четвртак, 16/ септембар 2021/
8 УПС 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика уторак, 14/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О01 Математика I среда, 15/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I среда, 22/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О03 Физика петак, 17/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство петак, 24/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој уторак, 14/ септембар 2021/
1 СВИ ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I петак, 24/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О01 Математика II четвртак, 23/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II четвртак, 16/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О04 Електронске компоненте уторак, 21/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О05 Пословне комуникације уторак, 14/ септембар 2021/
2 СВИ ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II петак, 24/ септембар 2021/
4 СВИ ОЕС4А01 Инжењерска економија уторак, 14/ септембар 2021/
4 СВИ ОЕС4А02 Педагошка психологија уторак, 14/ септембар 2021/
4 СВИ ОЕС4А03 Дидактика уторак, 14/ септембар 2021/
4 СВИ ОЕС4А04 Методика наставног рада уторак, 14/ септембар 2021/
4 СВИ ОЕС4А05 Докимологија уторак, 14/ септембар 2021/
8 СВИ ОЕЗ8ЗР Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 СВИ ОЕС8А01 Стручна пракса у настави уторак, 14/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3О01 Електрична кола среда, 15/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3О03 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3О04 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 16/ септембар 2021/
3 ЕЕН ОЕП3А02 Електротехнички материјали четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје уторак, 21/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4О02 Електричне инсталације четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4О03 Пренос електричне енергије среда, 15/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4А02 Техничка механика уторак, 14/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ЕЕН ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5О01 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5О02 Машине наизменичне струје уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5О03 Електромагнетика понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5О04 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5А02 Електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕЕН ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6О01 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 22/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕЕН ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7О01 Електране среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7О02 Електромоторни погони понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7А02 Нумеричка анализа уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7Б01 Осветљење четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7Б03 Извори за напајање петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕЕН ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8О04 Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8А01 Уземљивачи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕЕН ОЕП8А04 Специјалне електричне машине уторак, 21/ септембар 2021/
3 ЕКМ ОЕМ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕКМ ОЕМ3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ЕКМ ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 ЕКМ ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 24/ септембар 2021/
3 ЕКМ ОЕМ3О05 Материјали за електронику среда, 22/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4О01 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4О02 Основи оптике среда, 15/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте понедељак, 13/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа понедељак, 13/ септембар 2021/
4 ЕКМ ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5О01 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника четвртак, 16/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5О03 Оптоелектроника четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5А02 Технологије микросистема уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕКМ ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6О01 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А01 МЕМС компоненте понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 17/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А03 Техника и примена ласера понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
6 ЕКМ ОЕМ6А07 Микроталасна електроника петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника четвртак, 16/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А05 Медицинска физика понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А06 Анализа поузданости четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А08 Извори за напајање петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕКМ ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8О03 Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А03 Ласерска електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте четвртак, 16/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А08 Економија одрживе производње петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕКМ ОЕМ8А09 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
3 ЕМТ ОЕЕ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ЕМТ ОЕЕ3О02 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
3 ЕМТ ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 24/ септембар 2021/
3 ЕМТ ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
3 ЕМТ ОЕЕ3О05 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4О01 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала уторак, 14/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4О03 Аналогна електроника четвртак, 16/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 17/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола петак, 24/ септембар 2021/
4 ЕМТ ОЕЕ4А02 Фотографија среда, 15/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5О01 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси петак, 24/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола уторак, 21/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала среда, 15/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система уторак, 14/ септембар 2021/
5 ЕМТ ОЕЕ5Б02 ТВ системи среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6О01 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6А02 Микроархитектуре среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију среда, 15/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система уторак, 21/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације четвртак, 23/ септембар 2021/
6 ЕМТ ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 22/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7О02 Извори за напајање петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б02 Микроконтролери среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б03 Технике конверзије среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи уторак, 21/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика среда, 15/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I уторак, 14/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника петак, 24/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ЕМТ ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија уторак, 14/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д09 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8О01 Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8А01 Ембеддед системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње петак, 24/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8А05 Технике преноса слике петак, 17/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Б04 ТВ продукција среда, 15/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система уторак, 21/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц04 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ЕМТ ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала петак, 17/ септембар 2021/
3 РИИ ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству четвртак, 23/ септембар 2021/
3 РИИ ОЕР3О02 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
3 РИИ ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 13/ септембар 2021/
3 РИИ ОЕР3О04 Рачунарски системи уторак, 21/ септембар 2021/
3 РИИ ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 14/ септембар 2021/
4 РИИ ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 24/ септембар 2021/
4 РИИ ОЕР4О02 Структуре података петак, 17/ септембар 2021/
4 РИИ ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 20/ септембар 2021/
4 РИИ ОЕР4О04 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
4 РИИ ОЕР4О05 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5О01 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5О02 Оперативни системи четвртак, 23/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5О03 Рачунарске мреже среда, 22/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање четвртак, 16/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5А01 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5А02 Аутоматско управљање понедељак, 20/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5А03 Електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 РИИ ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система среда, 15/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6О01 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6О02 Вештачка интелигенција среда, 22/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6О03 Микрорачунарски системи четвртак, 23/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР5О04 Софтверско инжењерство уторак, 21/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар уторак, 14/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6Б02 Системи база података петак, 24/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6Б03 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
6 РИИ ОЕР6Б04 Информациони системи петак, 17/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7О02 Рачунарска графика среда, 15/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР8О03 Паралелни системи петак, 24/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц04 Заштита информација четвртак, 16/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц05 Напредне базе података уторак, 21/ септембар 2021/
7 РИИ ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 20/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8О01 Стручна пракса петак, 24/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 14/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8О04 Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси четвртак, 23/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8Д03 Препознавање узорака уторак, 14/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи петак, 17/ септембар 2021/
8 РИИ ОЕР8Д05 Претраживање информација уторак, 21/ септембар 2021/
3 ТЕЛ ОЕТ3О01 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 ТЕЛ ОЕТ3О02 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 ТЕЛ ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 13/ септембар 2021/
3 ТЕЛ ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали среда, 15/ септембар 2021/
3 ТЕЛ ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4О01 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4О02 Математика 4 четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација среда, 22/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике петак, 24/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
4 ТЕЛ ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 17/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже среда, 22/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I уторак, 14/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање уторак, 14/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи четвртак, 23/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама уторак, 21/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Ц01 Теорија информација петак, 17/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Ц02 Електроакустика среда, 15/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена петак, 17/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Д01 Микроталасна техника петак, 24/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника петак, 24/ септембар 2021/
5 ТЕЛ ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 13/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II уторак, 14/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6А02 Модулационе технике понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 20/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података среда, 22/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације среда, 22/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер четвртак, 23/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације четвртак, 16/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму среда, 15/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника петак, 24/ септембар 2021/
6 ТЕЛ ОЕТ6Д03 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7О01 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7О02 Антене и простирање понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 24/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Б01 Кодовање среда, 22/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама четвртак, 23/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама понедељак, 20/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 13/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика среда, 15/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање среда, 22/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи уторак, 14/ септембар 2021/
7 ТЕЛ ОЕТ7Д03 Оптичке мреже понедељак, 20/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8О01 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8О02 Завршни рад петак, 24/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 13/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи четвртак, 23/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8А03 Видео комуникације среда, 15/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Б01 Аудио техника среда, 15/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија уторак, 14/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Б03 Веб програмирање уторак, 14/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи среда, 22/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ среда, 15/ септембар 2021/
8 ТЕЛ ОЕТ8Ц03 Информациони системи петак, 17/ септембар 2021/
3 УПС ОЕУ3О01 Електрична кола среда, 15/ септембар 2021/
3 УПС ОЕУ3О02 Основи електронике понедељак, 20/ септембар 2021/
3 УПС ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
3 УПС ОЕУ3О04 Математика 3 петак, 17/ септембар 2021/
3 УПС ОЕУ3О05 Рачунарски системи уторак, 21/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4О01 Дигитална електроника среда, 22/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање среда, 15/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања уторак, 14/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4А01 Математички методи четвртак, 23/ септембар 2021/
4 УПС ОЕУ4А02 Операциона истраживања четвртак, 23/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5О02 Електронска мерења четвртак, 23/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5О03 Управљање процесима уторак, 21/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 24/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Б01 Мехатроника уторак, 14/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 13/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц01 Телекомуникације понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц02 РФ електроника понедељак, 20/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 16/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи понедељак, 13/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц05 Теорија информација петак, 17/ септембар 2021/
5 УПС ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 13/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери четвртак, 23/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина четвртак, 23/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања уторак, 21/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6А01 Оптимално управљање среда, 22/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6А02 Информациони системи петак, 17/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система петак, 24/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б02 Модулационе технике понедељак, 20/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 17/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б04 Базе података среда, 15/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике четвртак, 16/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи четвртак, 23/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала уторак, 14/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 20/ септембар 2021/
6 УПС ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи четвртак, 16/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 24/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања среда, 15/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији среда, 22/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7О04 SCАDА системи петак, 24/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7О05 Енглески језик I понедељак, 13/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  уторак, 21/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи петак, 17/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А03 Извори за напајање петак, 17/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А04 Електромоторни погони понедељак, 20/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А05 Техника конверзије четвртак, 16/ септембар 2021/
7 УПС ОЕУ7А06 Електроника у медицини понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 24/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8О03 Енглески језик II понедељак, 13/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација понедељак, 20/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8А02 Идентификација система уторак, 14/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б01 Инжењерска етика уторак, 14/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б03 Дискретна математика петак, 17/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б04 Термовизија среда, 22/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б05 Мерења у медицини четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б06 Мерења у екологији четвртак, 23/ септембар 2021/
8 УПС ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података понедељак, 20/ септембар 2021/