Распоред полагања испита у октобарском испитном року на ОАС

Уто, 1. Сеп, 2020. у 13:06

Објављен је распоред полагања испита у октобарском испитном року школске 2019/2020. године на основним академским студијама.

У првој табели је распоред испита за студенте који су слушали ОАС по акредитацији из 2013. године, а у другој по оној из 2008. године.

Акредитација 2013.

 

1 A 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика понедељак, 14/ септембар 2020/
1 A 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство понедељак, 14/ септембар 2020/
1 A 2ОЕЗ1О01 Математика 1 среда, 16/ септембар 2020/
1 A 2ОЕЗ1О03 Физика петак, 18/ септембар 2020/
1 A 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 среда, 23/ септембар 2020/
1 A 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство петак, 25/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 четвртак, 17/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање понедељак, 21/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике понедељак, 21/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте понедељак, 21/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте уторак, 22/ септембар 2020/
2 A 2ОЕЗ2О01 Математика 2 четвртак, 24/ септембар 2020/
3 EE 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 14/ септембар 2020/
3 EE 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
3 EE 2ОЕЕ3О05 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 EE 2ОЕЕ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 EE 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 25/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици среда, 16/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 17/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали четвртак, 17/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3О03 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 EN 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 ME 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 ME 2ОЕМ3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 ME 2ОЕМ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 ME 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику среда, 23/ септембар 2020/
3 ME 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 25/ септембар 2020/
3 RI 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 14/ септембар 2020/
3 RI 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 15/ септембар 2020/
3 RI 2ОЕР3О01 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
3 RI 2ОЕР3О04 Рачунарски системи уторак, 22/ септембар 2020/
3 RI 2ОЕР3О02 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
3 T 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали среда, 16/ септембар 2020/
3 T 2ОЕТ3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 T 2ОЕТ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 T 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 21/ септембар 2020/
3 T 2ОЕТ3О03 Софтверски алати уторак, 22/ септембар 2020/
3 US 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 14/ септембар 2020/
3 US 2ОЕУ3О01 Електрична кола среда, 16/ септембар 2020/
3 US 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 US 2ОЕУ3О04 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 US 2ОЕУ3О02 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала уторак, 15/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4А01 ТВ системи среда, 16/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника четвртак, 17/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи понедељак, 21/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми четвртак, 24/ септембар 2020/
4 EE 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола петак, 25/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4О03 Електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже петак, 18/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4А02 Техничка механика уторак, 15/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје уторак, 22/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење четвртак, 17/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици четвртак, 24/ септембар 2020/
4 EN 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4О01 Основи оптике среда, 16/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4А04 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема уторак, 22/ септембар 2020/
4 ME 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте понедељак, 14/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 25/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4О02 Структуре података петак, 18/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 21/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4О04 Базе података среда, 16/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми четвртак, 24/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству четвртак, 24/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4А03 Теорија графова четвртак, 24/ септембар 2020/
4 RI 2ОЕР4А03 Матрични методи у рачунарству четвртак, 24/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 14/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4А05 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 уторак, 15/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми среда, 23/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
4 T 2ОЕТ4О02 Математика 4 четвртак, 24/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања уторак, 15/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система уторак, 22/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4А01 Математички методи четвртак, 24/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система четвртак, 24/ септембар 2020/
4 US 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система уторак, 15/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала среда, 16/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника среда, 16/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола четвртак, 17/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система уторак, 22/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система уторак, 22/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола уторак, 22/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EE 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси петак, 25/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије среда, 16/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EN 2ОЕП5А02 Електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената понедељак, 14/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника четвртак, 17/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5О05 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику среда, 16/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5А02 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система среда, 16/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара среда, 16/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање четвртак, 17/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже среда, 23/ септембар 2020/
5 RI 2ОЕР5О02 Оперативни системи четвртак, 24/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 уторак, 15/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5О02 Акустика среда, 16/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама уторак, 22/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 14/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација среда, 23/ септембар 2020/
5 T 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса петак, 25/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 понедељак, 14/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља понедељак, 14/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Б01 Мехатроника уторак, 15/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Б02 Идентификација система уторак, 15/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 17/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5О02 Управљање процесима уторак, 22/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5О01 Електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
5 US 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6А01 Анимација I среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О04 Видео продукција среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери среда, 16/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти понедељак, 21/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи четвртак, 24/ септембар 2020/
6 EE 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 18/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа уторак, 22/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 23/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина петак, 25/ септембар 2020/
6 EN 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника среда, 16/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената петак, 18/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика уторак, 22/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа четвртак, 24/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 25/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника петак, 25/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 25/ септембар 2020/
6 ME 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар уторак, 15/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација уторак, 15/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6О02 Информациони системи петак, 18/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи понедељак, 21/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство уторак, 22/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи четвртак, 24/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6А02 Системи база података петак, 25/ септембар 2020/
6 RI 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама петак, 25/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи четвртак, 17/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене петак, 18/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање среда, 23/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже среда, 23/ септембар 2020/
6 T 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника петак, 25/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 понедељак, 14/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б02 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала уторак, 15/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије среда, 16/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање среда, 16/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене петак, 18/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 21/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање среда, 23/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима среда, 23/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини четвртак, 24/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери четвртак, 24/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
6 US 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи понедељак, 14/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн среда, 16/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика среда, 16/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа среда, 16/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика среда, 16/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 17/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика уторак, 22/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система уторак, 22/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика уторак, 22/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала среда, 23/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 23/ септембар 2020/
7 EE 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије четвртак, 24/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије уторак, 15/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила петак, 18/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7О02 Електромоторни погони понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама петак, 25/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7О01 Електране среда, 23/ септембар 2020/
7 EN 2ОЕП7О03 Релејна заштита петак, 25/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система уторак, 15/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи понедељак, 14/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 14/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената четвртак, 17/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 21/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема уторак, 22/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости четвртак, 24/ септембар 2020/
7 ME 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници четвртак, 24/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7О02 Рачунарска графика среда, 16/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А04 Заштита информација четвртак, 17/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера петак, 18/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А05 Напредне базе података уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А07 Претраживање информација уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција среда, 23/ септембар 2020/
7 RI 2ОЕР7О03 Паралелни системи петак, 25/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету четвртак, 17/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи уторак, 15/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7О03 Антене и простирање понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже петак, 18/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Б03 VoIP понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање среда, 23/ септембар 2020/
7 T 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи петак, 25/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи понедељак, 14/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања среда, 16/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А01 Серво системи петак, 18/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања петак, 18/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони понедељак, 21/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања уторак, 22/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера уторак, 22/ септембар 2020/
7 US 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 25/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б02 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину уторак, 15/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А01 Анимација II среда, 16/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника среда, 16/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици среда, 16/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери среда, 16/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност среда, 16/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А07 Гејминг понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б07 Гејминг понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8А05 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике среда, 23/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Б05 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона среда, 16/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8Б01 Уземљивачи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8Б03 Техника високог напона уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EN 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа четвртак, 24/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге среда, 16/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије петак, 18/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми петак, 18/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола петак, 18/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику петак, 18/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже петак, 18/ септембар 2020/
8 ME 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника четвртак, 24/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 15/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А05 Рачунарски вид петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А08 Меморијски системи петак, 18/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци понедељак, 21/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси четвртак, 24/ септембар 2020/
8 RI 2ОЕР8О02 Стручна пракса петак, 25/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 14/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације понедељак, 14/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника среда, 16/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника среда, 16/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса четвртак, 17/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8А03 Аутоматика понедељак, 21/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама понедељак, 21/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика понедељак, 21/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала среда, 23/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама четвртак, 24/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника петак, 25/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 18/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења среда, 23/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера уторак, 22/ септембар 2020/
8 T 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика уторак, 15/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи четвртак, 17/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе петак, 18/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А07 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А10 Модулационе технике понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8О01 Увод у роботику понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А08 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US 2ОЕУ8О02 SCADA системи петак, 25/ септембар 2020/

 

Акредитација 2008.

 

1 A ОЕЗ1О01 Математика I среда, 16/ септембар 2020/
1 A ОЕЗ1О02 Основи електротехнике I среда, 23/ септембар 2020/
1 A ОЕЗ1О03 Физика петак, 18/ септембар 2020/
1 A ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство петак, 25/ септембар 2020/
1 A ОЕЗ1О05 Друштво и одрживи развој уторак, 15/ септембар 2020/
1 A ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум I петак, 25/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О01 Математика II четвртак, 24/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О02 Алгоритми и програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О03 Основи електротехнике II четвртак, 17/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О04 Електронске компоненте уторак, 22/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О05 Пословне комуникације уторак, 15/ септембар 2020/
2 A ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум II петак, 25/ септембар 2020/
3 EE ОЕЕ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 EE ОЕЕ3О02 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
3 EE ОЕЕ3О03 Сигнали и системи петак, 25/ септембар 2020/
3 EE ОЕЕ3О04 Електрична и електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
3 EE ОЕЕ3О05 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 17/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3А02 Електротехнички материјали четвртак, 17/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3О01 Електрична кола среда, 16/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3О03 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 EN ОЕП3О04 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 ME ОЕМ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 ME ОЕМ3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 ME ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 ME ОЕМ3О04 Сигнали и системи петак, 25/ септембар 2020/
3 ME ОЕМ3О05 Материјали за електронику среда, 23/ септембар 2020/
3 RI ОЕР3О01 Математички методи у рачунарству четвртак, 24/ септембар 2020/
3 RI ОЕР3О02 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
3 RI ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 14/ септембар 2020/
3 RI ОЕР3О04 Рачунарски системи уторак, 22/ септембар 2020/
3 RI ОЕР3О05 Логичко пројектовање уторак, 15/ септембар 2020/
3 T ОЕТ3О01 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 T ОЕТ3О02 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 T ОЕТ3О03 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 14/ септембар 2020/
3 T ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали среда, 16/ септембар 2020/
3 T ОЕТ3О05 Основи телекомуникација понедељак, 21/ септембар 2020/
3 US ОЕУ3О01 Електрична кола среда, 16/ септембар 2020/
3 US ОЕУ3О02 Основи електронике понедељак, 21/ септембар 2020/
3 US ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
3 US ОЕУ3О04 Математика 3 петак, 18/ септембар 2020/
3 US ОЕУ3О05 Рачунарски системи уторак, 22/ септембар 2020/
4 A ОЕС4А01 Инжењерска економија уторак, 15/ септембар 2020/
4 A ОЕС4А02 Педагошка психологија уторак, 15/ септембар 2020/
4 A ОЕС4А03 Дидактика уторак, 15/ септембар 2020/
4 A ОЕС4А04 Методика наставног рада уторак, 15/ септембар 2020/
4 A ОЕС4А05 Докимологија уторак, 15/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4А01 Пројектовање електронских кола петак, 25/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4А02 Фотографија среда, 16/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4О01 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4О02 Дигитална обрада сигнала уторак, 15/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4О03 Аналогна електроника четвртак, 17/ септембар 2020/
4 EE ОЕЕ4О04 Објектно оријентисане технике пројектовања система петак, 18/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже петак, 18/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4А02 Техничка механика уторак, 15/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици четвртак, 24/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје уторак, 22/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4О02 Електричне инсталације четвртак, 17/ септембар 2020/
4 EN ОЕП4О03 Пренос електричне енергије среда, 16/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4А02 Пројектовање материјала за електронику петак, 18/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4А04 Системи за вођење ЕМ таласа понедељак, 14/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4А05 Статистика и вероватноћа четвртак, 24/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4О01 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4О02 Основи оптике среда, 16/ септембар 2020/
4 ME ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте понедељак, 14/ септембар 2020/
4 RI ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара петак, 25/ септембар 2020/
4 RI ОЕР4О02 Структуре података петак, 18/ септембар 2020/
4 RI ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 21/ септембар 2020/
4 RI ОЕР4О04 Базе података среда, 16/ септембар 2020/
4 RI ОЕР4О05 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4А02 Електрична и електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4А03 Сензори, претварачи и актуатори петак, 18/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4О01 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4О02 Математика 4 четвртак, 24/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4О03 Теорија телекомуникација среда, 23/ септембар 2020/
4 T ОЕТ4О04 Основи микроталасне технике петак, 25/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4А01 Математички методи четвртак, 24/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4А02 Операциона истраживања четвртак, 24/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4О01 Дигитална електроника среда, 23/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4О02 Микроконтролери и програмирање среда, 16/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
4 US ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања уторак, 15/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5А01 Дигитална интегрисана кола уторак, 22/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5А02 Обрада аудио сигнала среда, 16/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5Б01 Архитектура дигиталних система уторак, 15/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5Б02 ТВ системи среда, 16/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5О01 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси петак, 25/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5О03 РФ електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
5 EE ОЕЕ5О04 Мултимедијални системи четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5А02 Електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5Б02 Управљање процесима уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5О01 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5О02 Машине наизменичне струје уторак, 22/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5О03 Електромагнетика понедељак, 14/ септембар 2020/
5 EN ОЕП5О04 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5А01 Пројектовање штампаних плоча понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5А02 Технологије микросистема уторак, 22/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5А03 Карактеризација материјала понедељак, 21/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5А04 Статистичке методе контроле квалитета петак, 25/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5О01 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника четвртак, 17/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5О03 Оптоелектроника четвртак, 24/ септембар 2020/
5 ME ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије понедељак, 21/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5А01 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5А02 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5А03 Електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5А04 Основи анализе сигнала и система среда, 16/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5О01 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5О02 Оперативни системи четвртак, 24/ септембар 2020/
5 RI ОЕР5О03 Рачунарске мреже среда, 23/ септембар 2020/
5 RI ОЕР6О04 Објектно оријентисано пројектовање четвртак, 17/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5А01 Дигиталне телекомуникације I уторак, 15/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5А02 Дигиталне телекомуникације и кодовање среда, 23/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Б01 Телекомуникациони системи четвртак, 24/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Б02 Обрада сигнала у телекомуникацијама уторак, 22/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Д01 Микроталасна техника петак, 25/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Д02 Микроталасна и милиметарска техника петак, 25/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Д03 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 14/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5О01 Телекомуникационе мреже среда, 23/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Ц01 Теорија информација петак, 18/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Ц02 Електроакустика среда, 16/ септембар 2020/
5 T ОЕТ5Ц03 Теорија информација и примена петак, 18/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Б01 Мехатроника уторак, 15/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Б02 Објектно оријентисано програмирање  понедељак, 14/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5О02 Електронска мерења четвртак, 24/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5О03 Управљање процесима уторак, 22/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц01 Телекомуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц02 РФ електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц03 Електромеханичко претварање енергије четвртак, 17/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц04 Соларне компоненте и системи понедељак, 14/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц05 Теорија информација петак, 18/ септембар 2020/
5 US ОЕУ5Ц06 Електромагнетика - Одабрана поглавља понедељак, 14/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6А01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6А02 Микроархитектуре среда, 16/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6А03 Алати за мултимедију четвртак, 24/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6Б01 Пројектовање електронских система уторак, 22/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6Б02 Мултимедијалне комуникације четвртак, 24/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6Б03 Студијска аудио и видео техника среда, 16/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6О01 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6О02 Микропроцесорска техника среда, 16/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6О03 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 EE ОЕЕ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника петак, 18/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6А02 Програмабилни логички контролери четвртак, 24/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6О01 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6О02 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6О03 Електроенергетска постројења среда, 23/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6О04 Дијагностика и мониторинг електричних машина уторак, 22/ септембар 2020/
6 EN ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А01 МЕМС компоненте понедељак, 21/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А02 Поузданост микроелектронских компонената петак, 18/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А03 Техника и примена ласера понедељак, 21/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А04 Нумеричка анализа ПДЈ уторак, 22/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А05 Микропроцесорска техника среда, 16/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А06 Мерења неелектричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6А07 Микроталасна електроника петак, 25/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6О01 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6О02 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6О03 Дигитална микроелектроника среда, 16/ септембар 2020/
6 ME ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
6 RI ОЕР5О04 Софтверско инжењерство уторак, 22/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6Б01 Интеракција човек рачунар уторак, 15/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6Б02 Системи база података петак, 25/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6Б03 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6Б04 Информациони системи петак, 18/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6О01 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6О02 Вештачка интелигенција среда, 23/ септембар 2020/
6 RI ОЕР6О03 Микрорачунарски системи четвртак, 24/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6А01 Дигиталне телекомуникације II уторак, 15/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6А02 Модулационе технике понедељак, 21/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Б01 Оптичке комуникације понедељак, 21/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Б02 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 21/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Б03 Кодовање и компресија података среда, 23/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Д01 Детекција сигнала у шуму среда, 16/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Д02 Микроталасна електроника петак, 25/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Д03 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6О01 Бежични комуникациони системи четвртак, 17/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Ц01 Статистичка теорија телекомуникације среда, 23/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Ц02 Телекомуникациони софтвер четвртак, 24/ септембар 2020/
6 T ОЕТ6Ц03 Рачунарске комуникације четвртак, 17/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6А01 Оптимално управљање среда, 23/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6А02 Информациони системи петак, 18/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б01 Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система петак, 25/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б02 Модулационе технике понедељак, 21/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б04 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике четвртак, 17/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б06 Микрорачунарски системи четвртак, 24/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б07 Дигитална обрада сигнала уторак, 15/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б08 Кабловски и оптички комуникациони системи понедељак, 21/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6Б09 Бежични комуникациони системи четвртак, 17/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6О02 Програмабилни логички контролери четвртак, 24/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6О03 Мерење неелектричних величина четвртак, 24/ септембар 2020/
6 US ОЕУ6О04 Нелинеарни системи аутоматског управљања уторак, 22/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7А01 Пројектовање VLSI уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7А02 Дигитална обрада слике петак, 18/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б01 Одрживо пројектовање уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б02 Микроконтролери среда, 16/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б03 Технике конверзије среда, 16/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б04 Кола са мешовитим сигналима среда, 16/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б05 Комуникациона кола и системи уторак, 22/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Б06 Камера и монтажа среда, 16/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену среда, 23/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7О02 Извори за напајање петак, 18/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц01 Рачунарске периферије петак, 25/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц02 Електроника у медицини понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц04 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц05 Рачунарска графика среда, 16/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц06 Објектно оријентисано програмирање понедељак, 14/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц07 Дигиталне телекомуникације I уторак, 15/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц08 Аутоматско управљање понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц09 Оперативни системи четвртак, 24/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц10 Антене и простирање понедељак, 14/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц11 Микроталасна техника петак, 25/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц12 Електромагнетика - Oдабрана поглавља понедељак, 14/ септембар 2020/
7 EE ОЕЕ7Ц13 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије среда, 23/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7А02 Нумеричка анализа уторак, 22/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7А03 Пројектовање електромоторних погона четвртак, 24/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7Б01 Осветљење четвртак, 17/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 25/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7Б03 Извори за напајање петак, 18/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7Б04 Дистрибуирана производња електричне енергије уторак, 15/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7О01 Електране среда, 23/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7О02 Електромоторни погони понедељак, 21/ септембар 2020/
7 EN ОЕП7О03 Заштита у електроенергетици петак, 25/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А01 Пројектовање микросистема уторак, 22/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А02 Нискотемпературна микроелектроника четвртак, 17/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А03 Обновљиви извори енергије понедељак, 21/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А04 Физика јонизованих гасова и плазме петак, 18/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А05 Медицинска физика понедељак, 21/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А06 Анализа поузданости четвртак, 24/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А07 Материјали за нове и алтернативне изворе енергије среда, 23/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А08 Извори за напајање петак, 18/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А09 Одрживо пројектовање уторак, 15/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7А10 Пројектовање VLSI уторак, 15/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7О01 Компоненте и кола снаге среда, 16/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7О02 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената четвртак, 17/ септембар 2020/
7 ME ОЕМ7О03 Соларне компоненте и системи понедељак, 14/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7О01 Програмски преводиоци понедељак, 21/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7О02 Рачунарска графика среда, 16/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц01 Пројектовање рачунарских мрежа уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц02 Пројектовање рачунарског хардвера уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц03 Методи и системи за обраду сигнала уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц04 Заштита информација четвртак, 17/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц05 Напредне базе података уторак, 22/ септембар 2020/
7 RI ОЕР7Ц06 Архитектура и пројектовање софтвера петак, 18/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7А01 Широкопојасне телекомуникације понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7А02 Мобилни комуникациони системи петак, 25/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Б01 Кодовање среда, 23/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Б02 Мерења у телекомуникацијама четвртак, 24/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Д01 Комутација и рутирање среда, 23/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи уторак, 15/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Д03 Оптичке мреже понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7О01 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7О02 Антене и простирање понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Ц01 Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама понедељак, 21/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Ц02 Радиодифузни системи и технологије понедељак, 14/ септембар 2020/
7 T ОЕТ7Ц03 Комуникациона акустика среда, 16/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А01 Софтверско инжењерство  уторак, 22/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А02 Електроенергетски претварачи петак, 18/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А03 Извори за напајање петак, 18/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А04 Електромоторни погони понедељак, 21/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А05 Техника конверзије среда, 16/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7А06 Електроника у медицини понедељак, 21/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина петак, 25/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања среда, 16/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7О04 SCADA системи петак, 25/ септембар 2020/
7 US ОЕУ7О05 Енглески језик I понедељак, 14/ септембар 2020/
8 A ОЕС8А01 Стручна пракса у настави уторак, 15/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8А01 Ембеддед системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8А02 Бежичне рачунарске мреже и системи понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8А03 Медицински електронски системи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8А04 Економија одрживе производње петак, 25/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8А05 Технике преноса слике петак, 18/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Б01 Ултразвучна техника уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Б02 Аутоелектроника понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Б03 Пројектовање аналогних електронских кола понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Б04 ТВ продукција среда, 16/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д01 Неуронске мреже понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д02 Конкурентно програмирање среда, 16/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д03 Примопредајна техника понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д04 Сензори и претварачи петак, 18/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д05 Сензори, претварачи и актуатори петак, 18/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д06 Сателитска и кабловска телевизија уторак, 15/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д07 Кодовање и компресија података среда, 23/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д08 Програмирање индустријских контролера четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д09 Базе података уторак, 15/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д10 Фуриерова и вавелет анализа четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Д11 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8О01 Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц01 Тестирање и дијагностика електронских кола и система уторак, 22/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц02 Системи за аквизицију података (ДАС) понедељак, 21/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц03 Интернет и Веб технологије четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц04 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц05 Мултимедијални уређају (Камера и монтажа) четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EE ОЕЕ8Ц06 Технике обраде сигнала петак, 18/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8А01 Уземљивачи уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8А02 Индустријски системи за мерење и контролу уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8А03 Управљање дистрибутивном мрежом петак, 18/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8А04 Специјалне електричне машине уторак, 22/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона среда, 16/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа четвртак, 24/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8О03 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 23/ септембар 2020/
8 EN ОЕП8О04 Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А01 Интелигентне компоненте снаге понедељак, 21/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А02 Микроталасне технологије и компоненте петак, 25/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А03 Ласерска електроника понедељак, 21/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А04 Поузданост електронских компонената и микросистема петак, 18/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А05 Дозиметрија и дозиметри понедељак, 21/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А06 Вакуумске и гасне компоненте четвртак, 17/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А07 Мерења у микроелектроници четвртак, 24/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А08 Економија одрживе производње петак, 25/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8А09 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8О01 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола петак, 25/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8О02 Микроконтролери и програмирање среда, 16/ септембар 2020/
8 ME ОЕМ8О03 Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8Д01 Мултимедијални рачунарски системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8Д02 Мобилни системи и сервиси четвртак, 24/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8Д03 Препознавање узорака уторак, 15/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8Д04 Интелигентни информациони системи петак, 18/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8Д05 Претраживање информација уторак, 22/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8О01 Стручна пракса петак, 25/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8О02 Социјални и правни аспекти информатике уторак, 15/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8О03 Паралелни системи петак, 25/ септембар 2020/
8 RI ОЕР8О04 Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система понедељак, 14/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8А02 Оптоелектронски комуникациони системи четвртак, 24/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8А03 Видео комуникације среда, 16/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Б01 Аудио техника среда, 16/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Б02 Сателитска и кабловска телевизија уторак, 15/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Б03 Веб програмирање уторак, 15/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8О01 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8О02 Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8О03 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Ц01 Оптимални линеарни системи среда, 23/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Ц02 Широкопојасне мреже за приступ среда, 16/ септембар 2020/
8 T ОЕТ8Ц03 Информациони системи петак, 18/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8А01 Електронска мерна инструментација понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8А02 Идентификација система уторак, 15/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б01 Инжењерска етика уторак, 15/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б02 Вероватноћа и статистика четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б03 Дискретна математика петак, 18/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б04 Термовизија среда, 23/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б05 Мерења у медицини четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б06 Мерења у екологији четвртак, 24/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8Б07 Системи за аквизицију података понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8О01 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 25/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8О02 Увод у роботику понедељак, 21/ септембар 2020/
8 US ОЕУ8О03 Енглески језик II понедељак, 14/ септембар 2020/
8 Z ОЕЗ8ЗР Завршни рад петак, 25/ септембар 2020/