Распоред полагања испита за испитни рок Јун 2 на ОАС

Чет, 20. Авг, 2020. у 10:55

Објављен је распоред полагања испита за испитни рок Јун 2 школске 2019/2020. године на основним академским студијама.

Испитни рок  ће бити одржан од 5. до 9. октобра 2020. године.

Пријава испита је од 21. до 30. септембра.

У првој табели је распоред испита за студенте који су слушали ОАС по акредитацији из 2013. године, а у другој по оној из 2008. године.

Акредитација 2013.

С

М

Шифра

Предмет

Испит

1

СВИ

2ОЕЗ1О04

Увод у рачунарство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

СВИ

2ОЕЗ1О01

Математика 1

уторак, 6/ октобар 2020/

1

СВИ

2ОЕЗ1О02

Основи електротехнике 1

среда, 7/ октобар 2020/

1

СВИ

2ОЕЗ1О05

Лабораторијски практикум - Физика

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

СВИ

2ОЕЗ1О06

Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

СВИ

2ОЕЗ1О03

Физика

петак, 9/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О04

Електронске компоненте

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О02

Основи електротехнике 2

уторак, 6/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О01

Математика 2

среда, 7/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О03

Алгоритми и програмирање

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О05

Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање

петак, 9/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О06

Лабораторијски практикум - Основи електротехнике

петак, 9/ октобар 2020/

2

СВИ

2ОЕЗ2О07

Лабораторијски практикум - Електронске компоненте

петак, 9/ октобар 2020/

3

ЕЛК

2ОЕЕ3О03

Сигнали и системи

уторак, 6/ октобар 2020/

3

ЕЛК

2ОЕЕ3О05

Математика 3

среда, 7/ октобар 2020/

3

ЕЛК

2ОЕЕ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕЛК

2ОЕЕ3О04

Основе објектно оријентисаног програмирања

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕЛК

2ОЕЕ3О02

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3А01

Електромеханичко претварање енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3А02

Електротехнички материјали

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3О04

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3О02

Математика 3

среда, 7/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3О03

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕЕН

2ОЕП3О01

Електрична кола у електроенергетици

петак, 9/ октобар 2020/

3

ЕКМ

2ОЕМ3О03

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕКМ

2ОЕМ3О05

Материјали за електронику

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕКМ

2ОЕМ3О04

Сигнали и системи

уторак, 6/ октобар 2020/

3

ЕКМ

2ОЕМ3О02

Математика 3

среда, 7/ октобар 2020/

3

ЕКМ

2ОЕМ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

РИИ

2ОЕР3О03

Објектно оријентисано програмирање

уторак, 6/ октобар 2020/

3

РИИ

2ОЕР3О01

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

3

РИИ

2ОЕР3О05

Логичко пројектовање

среда, 7/ октобар 2020/

3

РИИ

2ОЕР3О04

Рачунарски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

РИИ

2ОЕР3О02

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

2ОЕТ3О04

Електрична кола и сигнали

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

2ОЕТ3О03

Софтверски алати

уторак, 6/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

2ОЕТ3О02

Математика 3

среда, 7/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

2ОЕТ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

2ОЕТ3О05

Основи телекомуникација

петак, 9/ октобар 2020/

3

УПС

2ОЕУ3О03

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

УПС

2ОЕУ3О04

Математика 3

среда, 7/ октобар 2020/

3

УПС

2ОЕУ3О02

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

УПС

2ОЕУ3О05

Основе објектно оријентисаног програмирања

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

УПС

2ОЕУ3О01

Електрична кола

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4О02

Аналогна електроника

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4А01

ТВ системи

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4А02

Архитектуре и алгоритми

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4А03

Пројектовање електронских кола

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4О03

Дигитална обрада сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4О04

Микропроцесорски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕЛК

2ОЕЕ4О01

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4О03

Електромагнетика

среда, 7/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4О02

Електричне инсталације и осветљење

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4А01

Дистрибутивне и индустријске мреже

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4А02

Техничка механика

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

2ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4О02

Технологије микросистема

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4О01

Основи оптике

среда, 7/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4А01

Карактеризација материјала

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4А02

Компоненте за телекомуникације

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4А03

Основи квантне и статистичке физике

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4А04

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕКМ

2ОЕМ4О03

Полупроводничке компоненте

петак, 9/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4О03

Програмски језици

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4А01

Нумерички алгоритми

уторак, 6/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4А02

Вероватноћа и статистика у рачунарству

уторак, 6/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4А03

Теорија графова

уторак, 6/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4О02

Структуре података

среда, 7/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

РИИ

2ОЕР4О04

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4А02

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4А03

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4О02

Математика 4

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4А04

Структуре података и алгоритми

среда, 7/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4О03

Дигиталне телекомуникације 1

среда, 7/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4О04

Електромагнетика - Одабрана поглавља

среда, 7/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4А01

Компоненте за телекомуникације

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4А05

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

2ОЕТ4О01

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4О04

Линеарни системи аутоматског управљања

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4О03

Моделирање и симулација динамичких система

уторак, 6/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4А01

Математички методи

среда, 7/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4А02

Математичке основе теорије система

среда, 7/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4О02

Организација рачунарских система

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

УПС

2ОЕУ4О01

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5А01

Електрична и електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Б01

Електрична и електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О09

Аналогна електронска кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Ц01

Електрична и електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Ц03

Објектно оријентисане технике пројектовања система

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Ц04

Дигитална интегрисана кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5А05

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Б05

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О04

Пројектовање електронских система

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О06

Пројектовање електронских система

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О08

Архитектуре дигиталних система

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Ц05

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5А02

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5А03

Примењена електромагнетика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5А04

Обрада аудио сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Б02

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Б03

Примењена електромагнетика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Б04

Дигитална обрада слике

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О07

Дигитална обрада слике

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5Ц02

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О01

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О02

Рачунарске мреже и интерфејси

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О03

РФ електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЛК

2ОЕЕ5О05

Микропроцесорска техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5А01

Електроенергетске компоненте

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5А02

Електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5О03

Пренос електричне енергије

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5Б01

Квалитет електричне енергије

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5Б02

Управљање процесима

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5О01

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5О04

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

2ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

петак, 9/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5А04

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5О04

Нови материјали и технологије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5А01

Дозиметрија и дозиметри

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5А02

Примењена електромагнетика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5А03

Електронска физика чврстог тела

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5О01

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5О02

Аналогна микроелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕКМ

2ОЕМ5О03

Карактеризација компонената

петак, 9/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5О05

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5О03

Рачунарске мреже

уторак, 6/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5А01

Увод у аутоматику

среда, 7/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5А03

Основи анализе сигнала и система

среда, 7/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5А04

Увод у теорију игара

среда, 7/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5О01

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5О02

Оперативни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5А02

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

5

РИИ

2ОЕР5О04

Објектно оријентисано пројектовање

петак, 9/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5А01

Обрада сигнала у телекомуникацијама

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5О02

Акустика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5О05

Дигиталне телекомуникације 2

среда, 7/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5А02

Основе објектно оријентисаног програмирања

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5О01

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5О03

Основи микроталаса

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

2ОЕТ5О04

Увод у теорију телекомуникација

петак, 9/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5О01

Електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц01

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц02

Електромеханичко претварање енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц03

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Б01

Мехатроника

среда, 7/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Б02

Идентификација система

среда, 7/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц07

Електромагнетика - Одабрана поглавља

среда, 7/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5О02

Управљање процесима

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5О03

Енглески језик 1

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц04

РФ електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц05

Медицинска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

петак, 9/ октобар 2020/

5

УПС

2ОЕУ5Ц06

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Б01

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О03

Мултимедијални системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О06

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6А05

Нумеричка математика

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Б04

Нумеричка математика

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Ц04

Нумеричка математика

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6А03

Технике конверзије

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Б02

Технике конверзије

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О02

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О04

Видео продукција

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Ц01

Виртуелни инструменти

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6А01

Анимација I

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6А02

Микроконтролери

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6А04

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Б03

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О01

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О05

Микроконтролери

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Ц02

Микроконтролери

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6Ц03

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

2ОЕЕ6О07

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6А01

Електроенергетска кабловска техника

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6А02

Нумеричка анализа

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6О04

Испитивање електричних машина

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6О02

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6О01

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6О03

Електроенергетска постројења

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЕН

2ОЕП6О05

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А03

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А04

Поузданост микроелектронских компонената

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6О03

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А05

Нумеричка математика

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А06

Статистика и вероватноћа

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6О02

Дигитална микроелектроника

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А02

Микроталасна техника и електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6О01

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6А01

Статистичке методе контроле квалитета

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕКМ

2ОЕМ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6А01

Интеракција човек рачунар

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6А03

Развој Веб апликација

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6А04

Пројектовање и анализа алгоритама

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6О05

Дистрибуирани системи

уторак, 6/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6О04

Микрорачунарски системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6О01

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6О02

Информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6А02

Системи база података

петак, 9/ октобар 2020/

6

РИИ

2ОЕР6О03

Софтверско инжењерство

петак, 9/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6О02

Теорија информација и примене

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6А01

Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6А02

Телекомуникационе мреже

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6О04

Оптичке комуникације

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6О01

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6О03

Бежични комуникациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

2ОЕТ6О05

Микроталасна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6А01

Оптимално управљање

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6А02

Савремено управљање индустријским процесима

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б03

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б04

Мерења у медицини

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б08

Теорија информација и примене

уторак, 6/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б05

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б06

Дигитална обрада сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б07

Техника конверзије

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б09

Кабловски и оптички комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6О01

Програмабилни логички контролери

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6О02

Микроконтролери и програмирање

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6О03

Енглески језик 2

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б01

Софтвер за симулацију динамичких система

петак, 9/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6Б02

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

6

УПС

2ОЕУ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б01

Фотографија и графички дизајн

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б03

Интернет и Веб технологије

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б06

Рачунарска графика

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7О03

Камера и монтажа

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц01

Пројектовање дигиталних система

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц06

Рачунарска графика

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц07

Електромеханичко претварање енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Д03

Електроенергетски претварачи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7О01

Системи за рад у реалном времену

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц03

Електроенергетски претварачи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б05

Кодовање и компресија сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Д04

Примењена електромагнетика

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Е02

Системи за аквизицију података

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Е03

Пројектовање аналогних интегрисаних кола

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Е04

Пројектовање VLSI

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Е05

Мехатроника

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7О04

Системи за аквизицију података

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б02

Медицинска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Б04

Аутоелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Д01

Мобилни електронски уређаји

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Д02

Медицинска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Е01

Аутоелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7О02

Соларне компоненте и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц02

Медицинска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц04

Аутоелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7А01

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7А02

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7О05

Тестирање и дијагностика

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЛК

2ОЕЕ7Ц05

Тестирање и дијагностика

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7Б01

Прелазни процеси у електричним машинама

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7Б03

Дистрибуирана производња електричне енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7О02

Електромоторни погони

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7А01

Електроенергетски претварачи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7А02

Електрична вуча и возила

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7О01

Електране

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7О03

Релејна заштита

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7Б02

Системи аутоматског управљања

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7Ц01

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЕН

2ОЕП7Ц02

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А01

Анализа поузданости

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А02

Мерења у микроелектроници

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А03

Архитектуре дигиталних система

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А06

Радиодифузни системи и технологије

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7О01

Пројектовање микросистема

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А04

Соларне компоненте и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7А05

Аутоелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7О03

Пројектовање и симулација микроелектронских компонената

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7Б01

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7Б02

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕКМ

2ОЕМ7О02

Пројектовање штампаних плоча

петак, 9/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А03

Методи и системи за обраду сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7О03

Паралелни системи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А01

Пројектовање рачунарских мрежа

среда, 7/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А02

Пројектовање рачунарског хардвера

среда, 7/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А04

Заштита информација

среда, 7/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А07

Претраживање информација

среда, 7/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А08

Технологије за подршку учењу

среда, 7/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А06

Архитектура и пројектовање софтвера

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7О02

Рачунарска графика

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7А05

Напредне базе података

петак, 9/ октобар 2020/

7

РИИ

2ОЕР7О01

Вештачка интелигенција

петак, 9/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Б01

Сензорске мреже

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Б02

Антене и простирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Б04

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д02

Сателитски комуникациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д05

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7О01

Методе преноса у телекомуникационим системима

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7О03

Антене и простирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7О04

Мобилни комуникациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Ц01

Шумови и сметње у телекомуникационим системима

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д01

Рачунарске комуникације и приступ Интернету

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Ц02

Обрада радарског сигнала

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Б03

VoIP

среда, 7/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д03

Радиодифузни системи и технологије

среда, 7/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д04

Кабловски и оптички комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7О02

Заштитно кодовање

среда, 7/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7Д06

Основе објектно оријентисаног програмирања

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7А01

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

2ОЕТ7А02

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А02

Пројектовање и развој софтвера

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А07

Електромоторни погони

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7О02

Пројектовање система аутоматског управљања

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7О04

Мерење неелектричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А01

Серво системи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А03

Електроенергетски претварачи

уторак, 6/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

уторак, 6/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А04

Извори напона напајања

среда, 7/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А05

Соларне компоненте и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7А06

Аутоелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7О03

Нелинеарни системи аутоматског управљања

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7Б01

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

УПС

2ОЕУ7Б02

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А03

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А06

Креирање мултимедијалних садржаја

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А09

Мобилне телекомуникације

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А10

Комуникациона кола и системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б01

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б10

Мобилне телекомуникације

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б11

Комуникациона кола и системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Д01

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8О01

Ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Ф02

Оптоелектроника

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б06

Увод у роботику

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Ф01

Увод у роботику

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А02

Студијска аудиотехника

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А04

Обрада сигнала у музици

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А05

Термовизија

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б04

Оптимизационе технике

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б05

Термовизија

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Д02

Напредни виртуелни инструменти

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Д03

Електронски системи за безбедност

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Е01

Тестирање система

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Е02

Системи за управљање и надзор у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А01

Анимација II

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А07

Гејминг

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8А08

Бежичне рачунарске мреже и уређаји

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б03

Напредни микроконтролери

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б07

Гејминг

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б08

Ултразвучна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б09

Бежичне рачунарске мреже и уређаји

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Е03

Медицински електронски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Е04

Ултразвучна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Б02

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Ц01

Вештачка интелигенција у инжењерству

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЛК

2ОЕЕ8Ц02

Пројектовање за животну средину

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8А01

Пројектовање електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8Б04

Индустријски системи за мерење и контролу

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8О01

Одабрана поглавља из електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8А02

Програмабилни логички контролери

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8А03

Системи за управљање и надзор у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8Б01

Уземљивачи

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8Б02

Специјалне електричне машине

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЕН

2ОЕП8Б03

Техника високог напона

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8А01

Нанотехнологије

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8А02

Аутономни микросистеми

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8А03

Пројектовање интегрисаних кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8А05

Протоколи за сензорске мреже

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8О02

Оптоелектроника

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8О01

Компоненте и кола снаге

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ЕКМ

2ОЕМ8А04

Пројектовање материјала за електронику

среда, 7/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А01

Мултимедијални системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А04

Сервисно-оријентисане архитектуре

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А05

Рачунарски вид

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А06

Складиштење података и откривање знања

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А02

Мобилни системи и сервиси

уторак, 6/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8О01

Програмски преводиоци

уторак, 6/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А07

Алгоритми логичких игара

среда, 7/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А08

Меморијски системи

среда, 7/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8А03

Информационе технологије и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8Б01

Социјални и правни аспекти информатике

петак, 9/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8Б02

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8Б03

Инжењерско образовање и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

8

РИИ

2ОЕР8О02

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8О01

Безбедност и заштита телекомуникационог преноса

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8О02

Мерења у телекомуникацијама

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц03

Пројектовање и развој софтвера

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц04

Мобилни системи и сервиси

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8А03

Аутоматика

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Б02

Компресија сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Б03

Аудиотехника

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц05

Аудио и видео техника

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц06

Аутоматика

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц01

Микроталасна електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Ц02

Заштита од РФ и микроталасног зрачења

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8А02

Широкопојасне телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8Б01

Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама

петак, 9/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8О03

Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

петак, 9/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

2ОЕТ8О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А04

Мерења у екологији

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А05

Електронска мерна инструментација

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А06

Мерење квалитета електричне енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8О01

Увод у роботику

уторак, 6/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А01

Управљачки системи у ауто-индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А02

Микрорачунарски системи

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А07

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А08

Термовизија

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А09

Системи за аквизицију података

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А03

Увод у информационе системе

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А10

Модулационе технике

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А11

Бежични комуникациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8А12

Инжењерска етика

петак, 9/ октобар 2020/

8

УПС

2ОЕУ8О02

SCADA системи

петак, 9/ октобар 2020/

8

СВИ

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

петак, 9/ октобар 2020/

 

 

 

Акредитација 2008.

С

М

Шифра

Предмет

Испит

1

СВИ

ОЕЗ1О01

Математика I

уторак, 6. октобар 2020.

1

СВИ

ОЕЗ1О02

Основи електротехнике I

среда, 7. октобар 2020.

1

СВИ

ОЕЗ1О03

Физика

петак, 9/ октобар 2020/

1

СВИ

ОЕЗ1О04

Увод у рачунарство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

СВИ

ОЕЗ1О06

Лабораторијски практикум I

петак, 9. октобар 2020.

2

СВИ

ОЕЗ2О01

Математика II

среда, 7. октобар 2020.

2

СВИ

ОЕЗ2О02

Алгоритми и програмирање

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

СВИ

ОЕЗ2О03

Основи електротехнике II

уторак, 6. октобар 2020.

2

СВИ

ОЕЗ2О04

Електронске компоненте

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

СВИ

ОЕЗ2О06

Лабораторијски практикум II

петак, 9. октобар 2020.

1

СВИ

ОЕЗ1О05

Друштво и одрживи развој

петак, 9. октобар 2020.

2

СВИ

ОЕЗ2О05

Пословне комуникације

петак, 9/ октобар 2020/

4

СВИ

ОЕС4А01

Инжењерска економија

петак, 9. октобар 2020.

4

СВИ

ОЕС4А02

Педагошка психологија

петак, 9. октобар 2020.

4

СВИ

ОЕС4А03

Дидактика

петак, 9. октобар 2020.

4

СВИ

ОЕС4А04

Методика наставног рада

петак, 9. октобар 2020.

4

СВИ

ОЕС4А05

Докимологија

петак, 9. октобар 2020.

8

СВИ

ОЕС8А01

Стручна пракса у настави

петак, 9. октобар 2020.

3

ЕЕН

ОЕП3О01

Електрична кола

петак, 9. октобар 2020.

3

ЕЕН

ОЕП3О02

Математика 3

среда, 7. октобар 2020.

3

ЕЕН

ОЕП3О03

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕЕН

ОЕП3О04

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕЕН

ОЕП3А01

Електромеханичко претварање енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕЕН

ОЕП3А02

Електротехнички материјали

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4О02

Електричне инсталације

четвртак, 8. октобар 2020.

4

ЕЕН

ОЕП4О03

Пренос електричне енергије

среда, 7/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4А01

Дистрибутивне и индустријске мреже

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4А02

Техничка механика

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЕН

ОЕП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕЕН

ОЕП5О01

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

петак, 9/ октобар 2020/

5

ЕЕН

ОЕП5О03

Електромагнетика

среда, 7. октобар 2020.

5

ЕЕН

ОЕП5О04

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЕН

ОЕП5А01

Електроенергетске компоненте

понедељак, 5. октобар 2020.

5

ЕЕН

ОЕП5А02

Електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЕН

ОЕП5Б01

Квалитет електричне енергије

четвртак, 8. октобар 2020.

5

ЕЕН

ОЕП5Б02

Управљање процесима

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЕН

ОЕП6О01

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЕН

ОЕП6О02

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЕН

ОЕП6О03

Електроенергетска постројења

четвртак, 8. октобар 2020.

6

ЕЕН

ОЕП6О04

Дијагностика и мониторинг електричних машина

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕЕН

ОЕП6О05

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕЕН

ОЕП6А01

Електроенергетска кабловска техника

уторак, 6. октобар 2020.

6

ЕЕН

ОЕП6А02

Програмабилни логички контролери

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЕН

ОЕП7О01

Електране

уторак, 6. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7О02

Електромоторни погони

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЕН

ОЕП7О03

Заштита у електроенергетици

четвртак, 8. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7А01

Електроенергетски претварачи

уторак, 6. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7А02

Нумеричка анализа

уторак, 6. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7А03

Пројектовање електромоторних погона

понедељак, 5. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7Б01

Осветљење

четвртак, 8. октобар 2020.

7

ЕЕН

ОЕП7Б02

Системи аутоматског управљања

петак, 9/ октобар 2020/

7

ЕЕН

ОЕП7Б03

Извори за напајање

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЕН

ОЕП7Б04

Дистрибуирана производња електричне енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЕН

ОЕП8О01

Одабрана поглавља из електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЕН

ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЕН

ОЕП8О03

Системи за управљање и надзор у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЕН

ОЕП8О04

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕЕН

ОЕП8А01

Уземљивачи

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЕН

ОЕП8А02

Индустријски системи за мерење и контролу

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕЕН

ОЕП8А03

Управљање дистрибутивном мрежом

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕЕН

ОЕП8А04

Специјалне електричне машине

петак, 9/ октобар 2020/

3

ЕКМ

ОЕМ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕКМ

ОЕМ3О02

Математика 3

среда, 7. октобар 2020.

3

ЕКМ

ОЕМ3О03

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

ЕКМ

ОЕМ3О04

Сигнали и системи

уторак, 6/ октобар 2020/

3

ЕКМ

ОЕМ3О05

Материјали за електронику

понедељак, 5. октобар 2020.

4

ЕКМ

ОЕМ4О01

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕКМ

ОЕМ4О02

Основи оптике

среда, 7. октобар 2020.

4

ЕКМ

ОЕМ4О03

Полупроводничке компоненте

петак, 9. октобар 2020.

4

ЕКМ

ОЕМ4А01

Компоненте за телекомуникације

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕКМ

ОЕМ4А02

Пројектовање материјала за електронику

среда, 7/ октобар 2020/

4

ЕКМ

ОЕМ4А03

Основи квантне и статистичке физике

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ЕКМ

ОЕМ4А04

Системи за вођење ЕМ таласа

среда, 7. октобар 2020.

4

ЕКМ

ОЕМ4А05

Статистика и вероватноћа

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕКМ

ОЕМ5О01

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕКМ

ОЕМ5О02

Аналогна микроелектроника

четвртак, 8. октобар 2020.

5

ЕКМ

ОЕМ5О03

Оптоелектроника

понедељак, 5. октобар 2020.

5

ЕКМ

ОЕМ5О04

Нови материјали и технологије

уторак, 6. октобар 2020.

5

ЕКМ

ОЕМ5А01

Пројектовање штампаних плоча

петак, 9. октобар 2020.

5

ЕКМ

ОЕМ5А02

Технологије микросистема

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ЕКМ

ОЕМ5А03

Карактеризација материјала

четвртак, 8. октобар 2020.

5

ЕКМ

ОЕМ5А04

Статистичке методе контроле квалитета

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6О01

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6О02

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6О03

Дигитална микроелектроника

уторак, 6. октобар 2020.

6

ЕКМ

ОЕМ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6А01

МЕМС компоненте

среда, 7. октобар 2020.

6

ЕКМ

ОЕМ6А02

Поузданост микроелектронских компонената

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6А03

Техника и примена ласера

среда, 7. октобар 2020.

6

ЕКМ

ОЕМ6А04

Нумеричка анализа ПДЈ

уторак, 6. октобар 2020.

6

ЕКМ

ОЕМ6А05

Микропроцесорска техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6А06

Мерења неелектричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕКМ

ОЕМ6А07

Микроталасна електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7О01

Компоненте и кола снаге

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7О02

Пројектовање и симулација микроелектронских компонената

четвртак, 8. октобар 2020.

7

ЕКМ

ОЕМ7О03

Соларне компоненте и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А01

Пројектовање микросистема

среда, 7. октобар 2020.

7

ЕКМ

ОЕМ7А02

Нискотемпературна микроелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А03

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А04

Физика јонизованих гасова и плазме

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А05

Медицинска физика

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А06

Анализа поузданости

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А07

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А08

Извори за напајање

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕКМ

ОЕМ7А09

Одрживо пројектовање

петак, 9. октобар 2020.

7

ЕКМ

ОЕМ7А10

Пројектовање VLSI

среда, 7. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8О01

Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8О02

Микроконтролери и програмирање

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8О03

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8А01

Интелигентне компоненте снаге

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8А02

Микроталасне технологије и компоненте

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8А03

Ласерска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8А04

Поузданост електронских компонената и микросистема

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8А05

Дозиметрија и дозиметри

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8А06

Вакуумске и гасне компоненте

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8А07

Мерења у микроелектроници

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕКМ

ОЕМ8А08

Економија одрживе производње

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕКМ

ОЕМ8А09

Термовизија

среда, 7. октобар 2020.

3

ЕЛК

ОЕЕ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ЕЛК

ОЕЕ3О02

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

3

ЕЛК

ОЕЕ3О03

Сигнали и системи

уторак, 6/ октобар 2020/

3

ЕЛК

ОЕЕ3О04

Електрична и електронска мерења

понедељак, 5. октобар 2020.

3

ЕЛК

ОЕЕ3О05

Математика 3

среда, 7. октобар 2020.

4

ЕЛК

ОЕЕ4О01

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

4

ЕЛК

ОЕЕ4О02

Дигитална обрада сигнала

среда, 7. октобар 2020.

4

ЕЛК

ОЕЕ4О03

Аналогна електроника

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЛК

ОЕЕ4О04

Објектно оријентисане технике пројектовања система

понедељак, 5/ октобар 2020/

4

ЕЛК

ОЕЕ4А01

Пројектовање електронских кола

уторак, 6. октобар 2020.

4

ЕЛК

ОЕЕ4А02

Фотографија

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

ОЕЕ5О01

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЛК

ОЕЕ5О02

Рачунарске мреже и интерфејси

четвртак, 8. октобар 2020.

5

ЕЛК

ОЕЕ5О03

РФ електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ЕЛК

ОЕЕ5О04

Мултимедијални системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ЕЛК

ОЕЕ5А01

Дигитална интегрисана кола

понедељак, 5. октобар 2020.

5

ЕЛК

ОЕЕ5А02

Обрада аудио сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

5

ЕЛК

ОЕЕ5Б01

Архитектура дигиталних система

уторак, 6. октобар 2020.

5

ЕЛК

ОЕЕ5Б02

ТВ системи

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6О01

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6О02

Микропроцесорска техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6О03

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6А01

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

понедељак, 5. октобар 2020.

6

ЕЛК

ОЕЕ6А02

Микроархитектуре

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6А03

Алати за мултимедију

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6Б01

Пројектовање електронских система

уторак, 6. октобар 2020.

6

ЕЛК

ОЕЕ6Б02

Мултимедијалне комуникације

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

ЕЛК

ОЕЕ6Б03

Студијска аудио и видео техника

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7О01

Системи за рад у реалном времену

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7О02

Извори за напајање

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7А01

Пројектовање VLSI

среда, 7. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7А02

Дигитална обрада слике

среда, 7. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б01

Одрживо пројектовање

петак, 9. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б02

Микроконтролери

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б03

Технике конверзије

среда, 7/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б04

Кола са мешовитим сигналима

понедељак, 5. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б05

Комуникациона кола и системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Б06

Камера и монтажа

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц01

Рачунарске периферије

четвртак, 8. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц02

Електроника у медицини

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц03

Електроенергетски претварачи

уторак, 6. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц04

Обновљиви извори енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц05

Рачунарска графика

четвртак, 8. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц06

Објектно оријентисано програмирање

уторак, 6/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц07

Дигиталне телекомуникације I

среда, 7. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц08

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц09

Оперативни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц10

Антене и простирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц11

Микроталасна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц12

Електромагнетика - Oдабрана поглавља

среда, 7. октобар 2020.

7

ЕЛК

ОЕЕ7Ц13

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8О01

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8А01

Ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8А02

Бежичне рачунарске мреже и системи

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8А03

Медицински електронски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8А04

Економија одрживе производње

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8А05

Технике преноса слике

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Б01

Ултразвучна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Б02

Аутоелектроника

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Б03

Пројектовање аналогних електронских кола

среда, 7. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Б04

ТВ продукција

уторак, 6/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц01

Тестирање и дијагностика електронских кола и система

петак, 9. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц02

Системи за аквизицију података (ДАС)

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц03

Интернет и Веб технологије

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц04

Термовизија

среда, 7. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц05

Мултимедијални уређају (Камера и монтажа)

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Ц06

Технике обраде сигнала

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д01

Неуронске мреже

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д02

Конкурентно програмирање

понедељак, 5. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д03

Примопредајна техника

четвртак, 8. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д04

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д05

Сензори, претварачи и актуатори

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д06

Сателитска и кабловска телевизија

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д07

Кодовање и компресија података

среда, 7. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д08

Програмирање индустријских контролера

среда, 7/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д09

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д10

Фуриерова и вавелет анализа

среда, 7. октобар 2020.

8

ЕЛК

ОЕЕ8Д11

Системи за управљање и надзор у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

3

РИИ

ОЕР3О01

Математички методи у рачунарству

среда, 7. октобар 2020.

3

РИИ

ОЕР3О02

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

3

РИИ

ОЕР3О03

Објектно оријентисано програмирање

уторак, 6/ октобар 2020/

3

РИИ

ОЕР3О04

Рачунарски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

РИИ

ОЕР3О05

Логичко пројектовање

среда, 7. октобар 2020.

4

РИИ

ОЕР4О01

Архитектура и организација рачунара

четвртак, 8. октобар 2020.

4

РИИ

ОЕР4О02

Структуре података

среда, 7/ октобар 2020/

4

РИИ

ОЕР4О03

Програмски језици

понедељак, 5. октобар 2020.

4

РИИ

ОЕР4О04

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

4

РИИ

ОЕР4О05

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5О01

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5О02

Оперативни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5О03

Рачунарске мреже

уторак, 6. октобар 2020.

5

РИИ

ОЕР6О04

Објектно оријентисано пројектовање

петак, 9/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5А01

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5А02

Аутоматско управљање

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5А03

Електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

РИИ

ОЕР5А04

Основи анализе сигнала и система

среда, 7/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6О01

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6О02

Вештачка интелигенција

петак, 9/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6О03

Микрорачунарски системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР5О04

Софтверско инжењерство

петак, 9/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6Б01

Интеракција човек рачунар

понедељак, 5. октобар 2020.

6

РИИ

ОЕР6Б02

Системи база података

петак, 9/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6Б03

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

РИИ

ОЕР6Б04

Информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

РИИ

ОЕР7О01

Програмски преводиоци

уторак, 6. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7О02

Рачунарска графика

четвртак, 8. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7Ц01

Пројектовање рачунарских мрежа

среда, 7. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7Ц02

Пројектовање рачунарског хардвера

среда, 7. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7Ц03

Методи и системи за обраду сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

РИИ

ОЕР7Ц04

Заштита информација

среда, 7. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7Ц05

Напредне базе података

петак, 9. октобар 2020.

7

РИИ

ОЕР7Ц06

Архитектура и пројектовање софтвера

четвртак, 8. октобар 2020.

8

РИИ

ОЕР8О01

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

8

РИИ

ОЕР8О02

Социјални и правни аспекти информатике

петак, 9/ октобар 2020/

8

РИИ

ОЕР8О03

Паралелни системи

уторак, 6/ октобар 2020/

8

РИИ

ОЕР8О04

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

РИИ

ОЕР8Д01

Мултимедијални рачунарски системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

РИИ

ОЕР8Д02

Мобилни системи и сервиси

уторак, 6/ октобар 2020/

8

РИИ

ОЕР8Д03

Препознавање узорака

понедељак, 5. октобар 2020.

8

РИИ

ОЕР8Д04

Интелигентни информациони системи

понедељак, 5. октобар 2020.

8

РИИ

ОЕР8Д05

Претраживање информација

среда, 7/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

ОЕТ3О01

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

ТЕЛ

ОЕТ3О02

Математика 3

среда, 7. октобар 2020.

3

ТЕЛ

ОЕТ3О03

Електромагнетика - Одабрана поглавља

среда, 7. октобар 2020.

3

ТЕЛ

ОЕТ3О04

Електрична кола и сигнали

понедељак, 5. октобар 2020.

3

ТЕЛ

ОЕТ3О05

Основи телекомуникација

петак, 9. октобар 2020.

4

ТЕЛ

ОЕТ4О01

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

ОЕТ4О02

Математика 4

уторак, 6/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

ОЕТ4О03

Теорија телекомуникација

среда, 7. октобар 2020.

4

ТЕЛ

ОЕТ4О04

Основи микроталасне технике

четвртак, 8. октобар 2020.

4

ТЕЛ

ОЕТ4А01

Компоненте за телекомуникације

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

ТЕЛ

ОЕТ4А02

Електрична и електронска мерења

понедељак, 5. октобар 2020.

4

ТЕЛ

ОЕТ4А03

Сензори, претварачи и актуатори

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5О01

Телекомуникационе мреже

среда, 7/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5А01

Дигиталне телекомуникације I

среда, 7. октобар 2020.

5

ТЕЛ

ОЕТ5А02

Дигиталне телекомуникације и кодовање

среда, 7. октобар 2020.

5

ТЕЛ

ОЕТ5Б01

Телекомуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Б02

Обрада сигнала у телекомуникацијама

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Ц01

Теорија информација

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Ц02

Електроакустика

среда, 7/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Ц03

Теорија информација и примена

уторак, 6/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Д01

Микроталасна техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Д02

Микроталасна и милиметарска техника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

ТЕЛ

ОЕТ5Д03

Објектно оријентисано програмирање

уторак, 6/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6О01

Бежични комуникациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6А01

Дигиталне телекомуникације II

среда, 7. октобар 2020.

6

ТЕЛ

ОЕТ6А02

Модулационе технике

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6Б01

Оптичке комуникације

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6Б02

Кабловски и оптички комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6Б03

Кодовање и компресија података

среда, 7. октобар 2020.

6

ТЕЛ

ОЕТ6Ц01

Статистичка теорија телекомуникације

среда, 7. октобар 2020.

6

ТЕЛ

ОЕТ6Ц02

Телекомуникациони софтвер

среда, 7/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6Ц03

Рачунарске комуникације

уторак, 6. октобар 2020.

6

ТЕЛ

ОЕТ6Д01

Детекција сигнала у шуму

четвртак, 8. октобар 2020.

6

ТЕЛ

ОЕТ6Д02

Микроталасна електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

ТЕЛ

ОЕТ6Д03

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7О01

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7О02

Антене и простирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7А01

Широкопојасне телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7А02

Мобилни комуникациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7Б01

Кодовање

среда, 7. октобар 2020.

7

ТЕЛ

ОЕТ7Б02

Мерења у телекомуникацијама

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7Ц01

Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама

петак, 9/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7Ц02

Радиодифузни системи и технологије

среда, 7. октобар 2020.

7

ТЕЛ

ОЕТ7Ц03

Комуникациона акустика

среда, 7/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7Д01

Комутација и рутирање

среда, 7. октобар 2020.

7

ТЕЛ

ОЕТ7Д02

Сателитски комуникациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

ТЕЛ

ОЕТ7Д03

Оптичке мреже

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8О01

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8О02

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

ТЕЛ

ОЕТ8О03

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8А02

Оптоелектронски комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8А03

Видео комуникације

среда, 7. октобар 2020.

8

ТЕЛ

ОЕТ8Б01

Аудио техника

среда, 7. октобар 2020.

8

ТЕЛ

ОЕТ8Б02

Сателитска и кабловска телевизија

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8Б03

Веб програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8Ц01

Оптимални линеарни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

ТЕЛ

ОЕТ8Ц02

Широкопојасне мреже за приступ

петак, 9. октобар 2020.

8

ТЕЛ

ОЕТ8Ц03

Информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

УПС

ОЕУ3О01

Електрична кола

петак, 9. октобар 2020.

3

УПС

ОЕУ3О02

Основи електронике

четвртак, 8/ октобар 2020/

3

УПС

ОЕУ3О03

Метрологија електричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

3

УПС

ОЕУ3О04

Математика 3

среда, 7. октобар 2020.

3

УПС

ОЕУ3О05

Рачунарски системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

УПС

ОЕУ4О01

Дигитална електроника

петак, 9/ октобар 2020/

4

УПС

ОЕУ4О02

Микроконтролери и програмирање

четвртак, 8/ октобар 2020/

4

УПС

ОЕУ4О03

Моделирање и симулација динамичких система

уторак, 6/ октобар 2020/

4

УПС

ОЕУ4О04

Линеарни системи аутоматског управљања

понедељак, 5. октобар 2020.

4

УПС

ОЕУ4А01

Математички методи

среда, 7. октобар 2020.

4

УПС

ОЕУ4А02

Операциона истраживања

среда, 7. октобар 2020.

5

УПС

ОЕУ5О02

Електронска мерења

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5О03

Управљање процесима

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

понедељак, 5. октобар 2020.

5

УПС

ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

петак, 9/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Б01

Мехатроника

среда, 7/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Б02

Објектно оријентисано програмирање

уторак, 6/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц01

Телекомуникације

петак, 9/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц02

РФ електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц03

Електромеханичко претварање енергије

понедељак, 5/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц04

Соларне компоненте и системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц05

Теорија информација

уторак, 6/ октобар 2020/

5

УПС

ОЕУ5Ц06

Електромагнетика - Одабрана поглавља

среда, 7. октобар 2020.

6

УПС

ОЕУ6О02

Програмабилни логички контролери

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6О03

Мерење неелектричних величина

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6О04

Нелинеарни системи аутоматског управљања

четвртак, 8. октобар 2020.

6

УПС

ОЕУ6А01

Оптимално управљање

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6А02

Информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б01

Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система

петак, 9. октобар 2020.

6

УПС

ОЕУ6Б02

Модулационе технике

четвртак, 8/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б03

Сензори и претварачи

понедељак, 5/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б04

Базе података

петак, 9/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б05

Основи енергетске електронике

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б06

Микрорачунарски системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б07

Дигитална обрада сигнала

среда, 7. октобар 2020.

6

УПС

ОЕУ6Б08

Кабловски и оптички комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

6

УПС

ОЕУ6Б09

Бежични комуникациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

уторак, 6/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7О02

Пројектовање система аутоматског управљања

понедељак, 5. октобар 2020.

7

УПС

ОЕУ7О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

четвртак, 8. октобар 2020.

7

УПС

ОЕУ7О04

SCADA системи

петак, 9/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7О05

Енглески језик I

четвртак, 8/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7А01

Софтверско инжењерство

петак, 9/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7А02

Електроенергетски претварачи

уторак, 6. октобар 2020.

7

УПС

ОЕУ7А03

Извори за напајање

среда, 7/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7А04

Електромоторни погони

понедељак, 5/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7А05

Техника конверзије

среда, 7/ октобар 2020/

7

УПС

ОЕУ7А06

Електроника у медицини

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8О01

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8О02

Увод у роботику

уторак, 6/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8О03

Енглески језик II

четвртак, 8/ октобар 2020/

8

СВИ

ОЕЗ8ЗР

Завршни рад

петак, 9. октобар 2020.

8

УПС

ОЕУ8А01

Електронска мерна инструментација

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8А02

Идентификација система

среда, 7. октобар 2020.

8

УПС

ОЕУ8Б01

Инжењерска етика

петак, 9. октобар 2020.

8

УПС

ОЕУ8Б02

Вероватноћа и статистика

уторак, 6/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8Б03

Дискретна математика

среда, 7/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8Б04

Термовизија

среда, 7. октобар 2020.

8

УПС

ОЕУ8Б05

Мерења у медицини

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8Б06

Мерења у екологији

понедељак, 5/ октобар 2020/

8

УПС

ОЕУ8Б07

Системи за аквизицију података

среда, 7/ октобар 2020/