Распоред полагања испита за испитни рок Јун 2 на МАС

Чет, 20. Авг, 2020. у 11:21

Објављен је распоред полагања испита за испитни рок Јун 2 школске 2019/2020. године на Мастер академским студијама.

У првој табели је распоред испита за студенте који су слушали МАС по акредитацији из 2019. године, а у другој по оној из 2013. године.

Акредитација 2019.

С

М

Шифра

Предмет

Датум

1

ЕЕН

3MП01О01

Експлоатација електроенергетских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3MП01О02

Управљање електроенергетским претварачима и погонима

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3MП01О03

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01А01

Регулација електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских постројења

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01А03

Електромагнетна компатибилност у електроенергетици

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Б01

Електронска кола за управљање претварачима

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Б02

Заштита од атмосферских пражњења

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Б03

Тржиште електричне енергије и дерегулација

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Ц01

Управљање дистрибутивном мрежом

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Ц02

Методи оптимизације

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕЕН

3МП01Ц03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3MП02ИСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3MП02ИЗР

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02А01

Претварачи за обновљиве изворе енергије

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02А02

Планирање електроенергетских система

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02А03

Телекомуникације у електроенергетици

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02Б01

Моделовање електричних машина и погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02Б02

Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02Б03

Специјалне електричне инсталације

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

3МП02Б04

Одабране теме из технике високог напона

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1О01

Студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А01

ДСП алгоритми и програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А02

Пројектовање ембедед система

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А03

Напредне микропроцесорске архитектуре

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А04

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А05

Отворени оперативни системи

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А06

Карактерна анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А07

РФ системи

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А08

Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А09

Електронска кола за управљање претварачима

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А10

Методи оптимизације

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А11

Медицински електронски системи

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А12

Симулација и оптимизација електронских кола

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А13

Микроелектромеханички системи (МЕМС)

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А14

Ласерска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А15

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А16

Наноелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А17

РФ микроелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А18

Микросензори и микросистеми

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А19

Интегрисани микросистеми

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А20

Основе фотонапонске конверзије

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А21

Соларне технологије и компоненте

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕИМ

3МЕМ1А22

Гасне електронске компоненте - карактеризација и примена

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2О01

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2О02

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2О03

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А01

Оперативни системи за рад у реалном времену

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А02

Дигитални сигнал контролери

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А03

Дистрибуирани ембедед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А04

Визуелни дизајн

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А05

Обрада видео сигнала

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А06

Систем на чипу

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А07

Ултразвучна техника

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А08

Методологија у верификацији

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А09

Медицинска физика

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А10

Технологија органских и полупроводничких материјала и компонената

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А11

Пројектовање вишеслојних штампаних плоча

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А12

Пројектовање фотонапонских система

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

3МЕМ2А13

Енергија, околина и одрживи развој

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И01

Напредно софтверско инжењерство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И02

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И03

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И04

Напредне Веб технологије

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И05

Напредни оперативни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И06

Интероперабилност и интеграција информација

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И07

Рачунарска анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И08

Инжењерство захтева

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И09

Безбедност рачунарских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И10

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И11

Дигитална форензика

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И12

Рачунарство у облаку

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И13

Виртуелизација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И14

Администрација система

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И15

Криптографија

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И16

Рачунарство високих перформанси

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И17

Компјутерска симулација

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И18

Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И19

Семантички Веб

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И20

Методе и технике за обраду слике

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И21

Медицински информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И22

Напредне образовне технологије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И23

Командно-управљачки информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И24

Технике и методе анализе података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И25

Системи за обраду и анализу велике количине података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И26

Веб мајнинг

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И27

Препознавање узорака

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И28

Визуелизација података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И29

Методе оптимизације

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРЗ1И30

Машинско учење

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А01

Напредно софтверско инжењерство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А02

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А03

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А04

Напредне Веб технологије

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А05

Напредни оперативни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А06

Интероперабилност и интеграција информација

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А07

Рачунарска анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРС1А08

Инжењерство захтева

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А01

Безбедност рачунарских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А02

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А03

Дигитална форензика

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А04

Рачунарство у облаку

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А05

Виртуелизација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А06

Администрација система

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А07

Криптографија

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРБ1А08

Рачунарство високих перформанси

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А01

Компјутерска симулација

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А02

Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А03

Семантички Веб

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А04

Методе и технике за обраду слике

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А05

Медицински информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А06

Напредне образовне технологије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А07

Интероперабилност и интеграција информација

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРИ1А08

Командно-управљачки информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А01

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А02

Технике и методе анализе података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А03

Системи за обраду и анализу велике количине података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А04

Веб мајнинг

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А05

Препознавање узорака

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А06

Визуелизација података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А07

Методе оптимизације

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

3МРП1А08

Машинско учење

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2О04

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2О05

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И01

Интелигентни транспортни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И02

Свеприсутно рачунарство

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И03

Системи виртуелне и проширене реалности

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И04

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И05

Системи високе поузданости

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И06

Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И07

Блокчеин технологије

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И08

Рачунарски засновани сензорски системи

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И09

Спектралне технике

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И10

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И11

Интелигентни информациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И12

Информационе технологије за развој система е-Управе

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И13

Фази логика

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И14

Системи за управљање базама података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И15

Процесирање природних језика

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И16

Анализа друштвених мрежа

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И17

Пословна интелигенција

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРЗ2И18

Дубоко учење

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРС2Б01

Системи за управљање базама података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРС2Б02

Интелигентни транспортни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРС2Б03

Свеприсутно рачунарство

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРС2Б04

Системи виртуелне и проширене реалности

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б01

Системи за управљање базама података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б03

Системи високе поузданости

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б04

Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б05

Блокчеин технологије

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРБ2Б06

Рачунарски засновани сензорски системи

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРИ2Б01

Спектралне технике

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРИ2Б02

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРИ2Б03

Интелигентни информациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРИ2Б04

Информационе технологије за развој система е-Управе

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРИ2Б05

Фази логика

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРП2Б01

Процесирање природних језика

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРП2Б02

Анализа друштвених мрежа

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРП2Б03

Пословна интелигенција

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

3МРП2Б04

Дубоко учење

петак, 9/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКЗ1О01

Студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКЗ1О02

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

1

КИТ

3MКК1O01

Принципи софтверског радија

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1О02

Дигитална обрада информација

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1А01

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1А02

Нумеричко решавање једначина

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1А03

Пројектовање ембедед система

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1А04

DSP алгоритми и програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Б01

Когнитивни радио

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Б02

Интелигентни аудио алгоритми

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Б03

Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Ц01

Напредне технике кодовања

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Ц02

Дискретне трансформације и примене

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Ц03

Статистичко учење у обради сигнала

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКК1Ц04

Синтеза и препознавање говора

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А01

Пројектовање кола за 5G системе

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А02

Пројектовање ТК мрежа и система

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А03

Широкопојасне мреже за приступ

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А04

Бежични приступ Интернету

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А05

Мултимедијални комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А06

Радарски системи и радиолокација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А07

Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А08

Напредне комуникационе технологије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А09

IoT сервиси

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

КИТ

3МКС1А10

Бежични и ефикасни пренос енергије

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКЗ2О01

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКЗ2О02

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2О01

Анализа великих скупова података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2А01

Рачунарство за IoT комуникације

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2А02

Нелинеарна оптика

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2А03

Телекомуникационе и информационе технологије у телемедицини

среда, 7/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2А04

Мобилни системи нове генерације

среда, 7/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКК2А05

Напредни MIMO системи

среда, 7/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКС2А01

Сателитски системи и сервиси

среда, 7/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКС2А02

Електромагнетска компатибилност

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКС2А03

Адаптивне антене и МIMO системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКС2А04

Рачунарске комуникације

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

КИТ

3МКС2А05

Дистрибуирани ембедед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

3МУЗ1О02

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

3МУЗ1O03

Регулација електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУЗ1О04

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

3МУЗ1ОСР

Студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1А01

Интелигентне машине

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1А02

Методе дигиталног управљања и естимације

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1Б01

Флексибилни производни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1Б02

Методи оптимизације

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1Б03

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1Б04

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

3МУА1Б05

Ембедед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1А01

Рачунарски системи за мерење и контролу

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1А02

Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б01

Методе дигиталног управљања и естимације

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б02

Моделирање и симулација у ауто индустрији

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б03

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б04

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б05

Ембедед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б06

Рачунарска анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б07

Бежични сензори и сензорске мреже

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

3МУР1Б08

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУЗ2ОСР

Мастер рад - студијско-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

3МУЗ2ОЗР

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2A01

Управљање сложеним системима

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2A02

Предиктивно управљање

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2Б01

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2Б02

Електромедицинска инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2Б03

Фуријеова анализа са применама

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУА2Б04

Савремено управљање индустријским процесима

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2А01

Сензори и претварачи у возилима

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2А02

Сензори и претварачи у аутоматици и роботици

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2А03

Савремене сензорске технологије и системи

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2А04

Виртуелна мерна инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2Б01

Управљање сложеним системима

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2Б02

Системи аутоматског управљања у возилима

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2Б03

Савремено управљање индустријским процесима

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2Б04

Електромедицинска инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

3МУР2Б05

Мобилни комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

 

Акредитација 2013.

С

М

Шифра

Предмет

Датум

1

ЕЕН

2МП01О01

Експлоатација електроенергетских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01О02

Управљање електроенергетским претварачима и погонима

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01О03

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01А01

Регулација електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01А02

Одабрана поглавља из електроенергетских постројења

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01А03

Статички електрицитет у технолошким процесима

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Б01

Телекомуникације у електроенергетици

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Б02

Заштита од атмосферских пражњења

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Б03

Тржиште електричне енергије и дерегулација

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Ц01

Управљање дистрибутивном мрежом

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Ц02

Операциона истраживања

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕЕН

2МП01Ц03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02ИСР

Студијски истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02ИЗР

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02А01

Вишемоторни погони

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02А02

Планирање електроенергетских система

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02А03

Електронска кола за управљање претварачима

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02Б01

Динамика електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02Б02

Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02Б03

Специјалне електричне инсталације

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕЕН

2МП02Б04

Електромагнетна компатибилност у електроенергетици

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1О01

ДСП алгоритми и програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1О02

Микроелектромеханички системи (МЕМС)

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А01

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А02

Отворени оперативни системи

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А03

Карактерна анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А04

РФ системи

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А05

Извори напона напајања

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А06

Пројектовање ембеддед система

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А07

Напредне микропроцесорске архитектуре

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А08

Операциона истраживања

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А09

Пројектовање интегрисаних кола са мешовитим сигналима

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А10

СМАРТ ГРИД технологије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А11

Моделовање елемената електронских кола и система

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕЕ1А12

Широкопојасне мреже за приступ

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А01

Ласерска електроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А02

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А03

Наноелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А04

РФ микроелектроника

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А05

Термовизија

среда, 7/ октобар 2020/

1

ЕИМ

2МЕМ1А06

Вакуумске и гасне компоненте

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2О01

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2О02

Студијски истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2О03

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А01

Визуелни дизајн

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А02

Обрада видео сигнала

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А03

Временско-фреквенцијска анализа сигнала

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А04

Оперативни системи за рад у реалном времену

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А05

Дистрибуирани ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А06

Пројектовање електронских уређаја

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А07

Симулација и оптимизација електронских кола

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А08

Систем на чипу

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А09

Дигитални сигнал контролери

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А10

Електромагнетна компатибилност

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А11

Вероватноћа и статистика

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А12

Електронска кола за управљање претварачима

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А13

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕЕ2А14

Обрада биомедицинских сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2А01

Медицинска физика

среда, 7/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2А02

Микросензори и микросистеми

петак, 9/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2А03

Технологија органских полупроводничких материјала и компонената

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

ЕИМ

2МЕМ2А04

Интегрисани микросистеми

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРЗ1О01

Организација и управљање пројектима

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРЗ1О02

Увод у научно-истраживачки рад

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРЗ1О03

Предузетништво и планирање у високим технологијама

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРЗ1ОСР

Студијски истраживачки рад 1

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1А01

Безбедност рачунарских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1А02

Администрација система

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1А03

Пројектовање и имплементација сигурног софтвера

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1Б01

Дигитална форензика

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1Б02

Рачунарство у облаку

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1Б03

Виртуализација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1Б04

Рачунарска психологија

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРБ1Б05

Анализа мултимедијалних података

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1А01

Семантички Веб

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1А02

Електронско пословање

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1А03

Командно-управљачки информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1Б01

Архитектуре пословних информационих система

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1Б02

Интероперабилност и интеграција информација

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1Б03

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1Б04

Медицински информациони системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРИ1Б05

Напредне образовне технологије

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1А01

Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1А02

Ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1А03

Безбедност рачунарских мрежа

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1Б01

Рачунарство у облаку

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1Б02

VoIP мреже

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1Б03

Мобилно рачунарство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1Б04

Сензори, претварачи и актуатори

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРР1Б05

3Д графички проточни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1А01

Напредно софтверско инжењерство

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1А02

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1А03

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1Б01

Електронско пословање

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1Б02

Интероперабилност и интеграција информација

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1Б03

Напредни оперативни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1Б04

Инжењерство захтева

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРС1Б05

Рачунарска анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1А01

Технике и методе анализе података

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1А02

Компјутерска симулација

среда, 7/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1А03

Примена вишезначне логике у представљању и обради дискретних сигнала

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1Б01

Основне технике Веб мининг-а

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1Б02

Препознавање узорака

петак, 9/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1Б03

Напредне технике за обраду слике

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1Б04

Напредне Веб технологије

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

РИИ

2МРТ1Б05

Медицинска информатика

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРЗ2О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРЗ2ОСР

Студијски истраживачки рад 2

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРЗ2О05

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРБ2Ц01

Системи за управљање базама података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРБ2Ц02

Управљање рачунарским ресурсима и сервисима

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРБ2Ц03

Системи високе поузданости

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРБ2Ц04

Криптографија

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРБ2Ц05

Блокчеин технологије

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРИ2Ц01

Интелигентни информациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРИ2Ц02

Системи за обраду и анализу велике количине података

петак, 9/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРИ2Ц03

Примена рачунарстава у области одбране и безбедности

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРИ2Ц04

Пословна интелигенција

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРИ2Ц05

Информационе технологије за развој система е-Управе

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРР2Ц01

Рачунарство високих перформанси

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРР2Ц02

Системи високе поузданости

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРР2Ц03

Хетерогене методе за обраду дигиталних сигнала

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРР2Ц04

Софт компјутинг

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРР2Ц05

Рачунарска неуронаука

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРС2Ц01

Системи за управљање базама података

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРС2Ц02

Интелигентни транспортни системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРС2Ц03

Свеприсутно рачунарство

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРС2Ц04

Тестирање и квалитет софтвера

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРС2Ц05

Системи виртуелне и проширене реалности

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРТ2Ц01

Процесирање природних језика

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРТ2Ц02

Спектралне методе

уторак, 6/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРТ2Ц03

Фази логика

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРТ2Ц04

Напредне технике у 3Д моделирању и анимацији

среда, 7/ октобар 2020/

2

РИИ

2МРТ2Ц05

Анализа социјалних мрежа

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1О01

Пројектовање РФ и микроталасних склопова

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1О02

Широкопојасне мреже за приступ

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1О01

Кохерентни телекомуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1О02

Дигитална обрада слике

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТЗ1О01

Пакетске комуникације

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТЗ1О02

Студијски истраживачки рад 1

петак, 9/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТЗ1О03

Стручна пракса

петак, 9/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А01

Сателитска, кабловска и земаљска телевизија

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А02

Мултимедијални комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А03

Бежични приступ Интернету

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А04

Радарски системи и радиолокација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А05

Електронско пословање

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А06

Организација и управљање пројектима

петак, 9/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТР1А07

ДСП алгоритми и програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А01

Нумерички методи у телекомуникацијама

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А02

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А03

Техника и примена ласера

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А04

Нелинеарна оптика

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А05

Извори напона напајања

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А06

Електронско пословање

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1А07

ДСП алгоритми и програмирање

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1Б01

Сателитске телекомуникације

среда, 7/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1Б02

Обрада и синтеза звука

уторак, 6/ октобар 2020/

1

ТЕЛ

2МТТ1Б03

Обрада сигнала у МИМО системима

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТЗ2О01

Пројектовање телекомуникационих мрежа и система

среда, 7/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТЗ2О02

Студијски истраживачки рад 2

петак, 9/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТЗ2О03

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТР2А01

Електромагнетска компатибилност

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТР2А02

Адаптивне антене и МИМО системими

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТР2А03

Дистрибуирани ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТР2А04

Фуријеова анализа са применама

среда, 7/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТТ2А01

Принципи софтверског радија

уторак, 6/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТТ2А02

Стохастички процеси, детекција и естимација

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТТ2А03

Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

ТЕЛ

2МТТ2А04

Фуријеова анализа са применама

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ1О01

Рачунарски управљачки системи

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ1О02

Методе интелигентног управљања

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ1О03

Регулација електромоторних погона

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ2О04

Стручна пракса / Тимски пројекат

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

2МУЗ1ОСР

Студијски истраживачки рад 1

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1А01

Управљање сложеним системима

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1А02

Предиктивно управљање

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б01

Флексибилни производни системи

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б02

Операциона истраживања

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б03

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б04

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б05

Ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУА1Б06

Организација и управљање пројектима

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1А01

Рачунарски системи за мерење и контролу

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1А02

Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената

среда, 7/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б01

Управљање сложеним системима

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б02

Моделирање и симулација у ауто индустрији

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б03

Адаптивна обрада сигнала

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б04

Менаџмент квалитета

четвртак, 8/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б05

Организација и управљање пројектима

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б06

Географски информациони системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б07

Ембеддед системи

понедељак, 5/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б08

Рачунарска анимација

уторак, 6/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б09

Бежични сензори и сензорске мреже

петак, 9/ октобар 2020/

1

УПС

2МУР1Б10

Телеметрија

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ2ОСР

Студијски истраживачки рад 2

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУЗ2ОЗР

Мастер рад

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2А01

Интелигентне машине

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2А02

Методе дигиталног управљања и естимације

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2Б01

Робустно управљање

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2Б02

Хидраулични и пнеуматски системи управљања

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2Б03

Електромедицинска инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2Б04

Системи за управљање и надзор у индустрији

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

УПС

2МУА2Б05

Пројектовање електронских уређаја

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2А01

Сензори и претварачи у возилима

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2А02

Сензори, претварачи и актуатори

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2А03

Интелигентни мерни системи

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2А04

Виртуелна мерна инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б01

Методе дигиталног управљања и естимације

понедељак, 5/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б02

Системи аутоматског управљања у возилима

уторак, 6/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б03

Системи за управљање и надзор у индустрији

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б04

Пројектовање електронских уређаја

четвртак, 8/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б05

Интелигентни системи

петак, 9/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б06

Електромедицинска инструментација

среда, 7/ октобар 2020/

2

УПС

2МУР2Б07

Мобилни комуникациони системи

среда, 7/ октобар 2020/