Распоред полагања испита у априлском испитном року

Чет, 21. Мај, 2020. у 12:05

Објављен је нови распоред полагања испита у априлском испитном року школске 2019/2020. године.

 

М ШИФРА НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ
A 2ОЕЗ1О04 Увод у рачунарство понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР5О05 Веб програмирање понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ7О01 Динамика механизама и машина понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ7О04 Мерење неелектричних величина понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР7А01 Пројектовање рачунарских мрежа понедељак, 1. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О04 Електронске компоненте понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ5О01 Електронска мерења понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ3О02 Основи електронике понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП7О02 Електромоторни погони понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП5А01 Електроенергетске компоненте понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ3О05 Материјали за електронику понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР8А01 Мултимедијални системи понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП3А01 Електромеханичко претварање енергије понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А02 Мерења у микроелектроници понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР4О03 Програмски језици понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП7Б03 Дистрибуирана производња електричне енергије понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ4О04 Линеарни системи аутоматског управљања понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ7А07 Електромоторни погони понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б01 Фотографија и графички дизајн понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц01 Веб програмирање понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ3О04 Електрична кола и сигнали понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП5А02 Електронска мерења понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП8О01 Одабрана поглавља из електромоторних погона понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ8О02 Оптоелектроника понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ8А02 Аутономни микросистеми понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ8О01 Безбедност и заштита телекомуникационог преноса понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ7А02 Пројектовање и развој софтвера понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР6А03 Развој Веб апликација понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Д01 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ6О03 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР8А06 Складиштење података и откривање знања понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А01 Анализа поузданости понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4О02 Аналогна електроника понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О09 Аналогна електронска кола понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Б02 Антене и простирање понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7О03 Антене и простирање понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Б04 Веб програмирање понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д05 Веб програмирање понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Ц04 Дигитална интегрисана кола понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ5А01 Дигитални системи аутоматског управљања понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5А01 Електрична и електронска мерења понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Б01 Електрична и електронска мерења понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Ц01 Електрична и електронска мерења понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц07 Електромеханичко претварање енергије понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц02 Електромеханичко претварање енергије понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ8А05 Електронска мерна инструментација понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП3А02 Електротехнички материјали понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8О01 Ембеддед системи понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП8Б04 Индустријски системи за мерење и контролу понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР6А01 Интеракција човек рачунар понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б03 Интернет и Веб технологије понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7О03 Камера и монтажа понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А10 Комуникациона кола и системи понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б11 Комуникациона кола и системи понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А06 Креирање мултимедијалних садржаја понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ8А04 Мерења у екологији понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП4Б01 Мерења у електроенергетици понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б04 Мерења у медицини понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ8О02 Мерења у телекомуникацијама понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ8А06 Мерење квалитета електричне енергије понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7О01 Методе преноса у телекомуникационим системима понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР7А03 Методи и системи за обраду сигнала понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А09 Мобилне телекомуникације понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникације понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7О04 Мобилни комуникациони системи понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А03 Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О03 Мултимедијални системи понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ8А01 Нанотехнологије понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисане технике пројектовања система понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ5А01 Обрада сигнала у телекомуникацијама понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ6А01 Оптимално управљање понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроника понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А04 Поузданост микроелектронских компонената понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП7Б01 Прелазни процеси у електричним машинама понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Б01 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О06 Пројектовање дигиталних интегрисаних кола понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц01 Пројектовање дигиталних система понедељак, 1. јун 2020.
EN 2ОЕП8А01 Пројектовање електромоторних погона понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР6А04 Пројектовање и анализа алгоритама понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц03 Пројектовање и развој софтвера понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ8А03 Пројектовање интегрисаних кола понедељак, 1. јун 2020.
ME 2ОЕМ8А05 Протоколи за сензорске мреже понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б06 Рачунарска графика понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц06 Рачунарска графика понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР8А05 Рачунарски вид понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ6А02 Савремено управљање индустријским процесима понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д02 Сателитски комуникациони системи понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А03 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б01 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ4А03 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б03 Сензори и претварачи понедељак, 1. јун 2020.
RI 2ОЕР8А04 Сервисно-оријентисане архитектуре понедељак, 1. јун 2020.
T 2ОЕТ7Ц01 Шумови и сметње у телекомуникационим системима понедељак, 1. јун 2020.
A 2ОЕЗ1О01 Математика 1 уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР8О01 Програмски преводиоци уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР5О03 Рачунарске мреже уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР3О03 Објектно оријентисано програмирање уторак, 2. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О02 Основи електротехнике 2 уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР6О05 Дистрибуирани системи уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ3О03 Сигнали и системи уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ3О04 Сигнали и системи уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР7О03 Паралелни системи уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП7О01 Електране уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП7А01 Електроенергетски претварачи уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц03 Обновљиви извори енергије уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП7А02 Електрична вуча и возила уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР4А02 Вероватноћа и статистика у рачунарству уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ6О02 Дигитална микроелектроника уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О04 Пројектовање електронских система уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А03 Архитектуре дигиталних система уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ8О01 Компоненте и кола снаге уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ4О02 Математика 4 уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ7Ц02 Обрада радарског сигнала уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О06 Пројектовање електронских система уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР4А03 Теорија графова уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП6А01 Електроенергетска кабловска техника уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР8А02 Мобилни системи и сервиси уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ4О03 Моделирање и симулација динамичких система уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А05 Нумеричка математика уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7О01 Системи за рад у реалном времену уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ3О03 Софтверски алати уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О08 Архитектуре дигиталних система уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4А02 Архитектуре и алгоритми уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претварачи уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претварачи уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ7А03 Електроенергетски претварачи уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП6О04 Испитивање електричних машина уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц04 Мобилни системи и сервиси уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП4Б02 Моделирање и симулација динамичких система уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ5О04 Нови материјали и технологије уторак, 2. јун 2020.
EN 2ОЕП6А02 Нумеричка анализа уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6А05 Нумеричка математика уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Б04 Нумеричка математика уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Ц04 Нумеричка математика уторак, 2. јун 2020.
RI 2ОЕР4А01 Нумерички алгоритми уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5А05 Обновљиви извори енергије уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ5А04 Обновљиви извори енергије уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4А03 Пројектовање електронских кола уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д01 Рачунарске комуникације и приступ Интернету уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ7А01 Серво системи уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А06 Статистика и вероватноћа уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4А01 ТВ системи уторак, 2. јун 2020.
T 2ОЕТ6О02 Теорија информација и примене уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б08 Теорија информација и примене уторак, 2. јун 2020.
ME 2ОЕМ4О02 Технологије микросистема уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику уторак, 2. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику уторак, 2. јун 2020.
US 2ОЕУ8О01 Увод у роботику уторак, 2. јун 2020.
A 2ОЕЗ1О02 Основи електротехнике 1 среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР3О05 Логичко пројектовање среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР3О01 Дискретна математика среда, 3. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О01 Математика 2 среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР5А03 Основи анализе сигнала и система среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР5А02 Телекомуникације среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ3О04 Математика 3 среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР5А04 Увод у теорију игара среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ3О05 Математика 3 среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП5О03 Пренос електричне енергије среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР4О02 Структуре података среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП3О02 Математика 3 среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ7О01 Пројектовање микросистема среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ4А01 Математички методи среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ3О02 Математика 3 среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР6О04 Микрорачунарски системи среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП6О02 Основи енергетске електронике среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР7А02 Пројектовање рачунарског хардвера среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ7Б03 VoIP среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О07 Дигитална обрада слике среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР7А07 Претраживање информација среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП8О02 Анализа електроенергетских мрежа среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц05 Аудио и видео техника среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ5А01 Дозиметрија и дозиметри среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР7А08 Технологије за подршку учењу среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ5О02 Акустика среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР8А07 Алгоритми логичких игара среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8Б03 Аудиотехника среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8А03 Аутоматика среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц06 Аутоматика среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О04 Видео продукција среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4О03 Дигитална обрада сигнала среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б06 Дигитална обрада сигнала среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ6А01 Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Б04 Дигитална обрада слике среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ4О03 Дигиталне телекомуникације 1 среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ5О05 Дигиталне телекомуникације 2 среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5А02 Дискретна математика среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Б02 Дискретна математика среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Ц02 Дискретна математика среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ8А07 Дискретна математика среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП4О03 Електромагнетика среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ4О04 Електромагнетика-одабрана поглавља среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц07 Електромагнетика-одабрана поглавља среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ5А03 Електронска физика чврстог тела среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Д03 Електронски системи за безбедност среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ7О02 Заштитно кодовање среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ5Б02 Идентификација система среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ7А04 Извори напона напајања среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д04 Кабловски и оптички комуникациони системи среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б09 Кабловски и оптички комуникациони системи среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б05 Кодовање и компресија сигнала среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8Б02 Компресија сигнала среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ3О02 Математика 3 среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ4А02 Математичке основе теорије система среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР8А08 Меморијски системи среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Е05 Мехатроника среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ5Б01 Мехатроника среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ8А02 Микрорачунарски системи среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ8А01 Моделовање и симулација телекомуникационих система среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Д02 Напредни виртуелни инструменти среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5А04 Обрада аудио сигнала среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А04 Обрада сигнала у музици среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б04 Оптимизационе технике среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ6О04 Оптичке комуникације среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б05 Основи енергетске електронике среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ4О01 Основи оптике среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5А03 Примењена електромагнетика среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5Б03 Примењена електромагнетика среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Д04 Примењена електромагнетика среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ5А02 Примењена електромагнетика среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП8А02 Програмабилни логички контролери среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ6О01 Програмабилни логички контролери среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Е04 Пројектовање VLSI среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Е03 Пројектовање аналогних интегрисаних кола среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ8А04 Пројектовање материјала за електронику среда, 3. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А06 Радиодифузни системи и технологије среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д03 Радиодифузни системи и технологије среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Е02 Системи за аквизицију података среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7О04 Системи за аквизицију података среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ8А09 Системи за аквизицију података среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Е02 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 3. јун 2020.
EN 2ОЕП8А03 Системи за управљање и надзор у индустрији среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ4А04 Структуре података и алгоритми среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А02 Студијска аудиотехника среда, 3. јун 2020.
T 2ОЕТ6А02 Телекомуникационе мреже среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А05 Термовизија среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б05 Термовизија среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ8А08 Термовизија среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Е01 Тестирање система среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б07 Техника конверзије среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6А03 Технике конверзије среда, 3. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР5А01 Увод у аутоматику среда, 3. јун 2020.
US 2ОЕУ8А01 Управљачки системи у ауто-индустрији среда, 3. јун 2020.
RI 2ОЕР5О02 Оперативни системи четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР7О02 Рачунарска графика четвртак, 4. јун 2020.
A 2ОЕЗ1О05 Лабораторијски практикум - Физика четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР3О04 Рачунарски системи четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР5О01 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О03 Алгоритми и програмирање четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ3О05 Основе објектно оријентисаног програмирања четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП5О01 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ5О03 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
A 2ОЕЗ1О06 Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ7О03 Нелинеарни системи аутоматског управљања четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ3О04 Основе објектно оријентисаног програмирања четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР7А06 Архитектура и пројектовање софтвера четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП5О04 Аутоматско управљање четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР7А04 Заштита информација четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР4О01 Архитектура и организација рачунара четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП3О04 Метрологија електричних величина четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП7О03 Релејна заштита четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ3О01 Основи електронике четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ5О02 Управљање процесима четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП4О02 Електричне инсталације и осветљење четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП5Б02 Управљање процесима четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР6О02 Информациони системи четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ3О03 Метрологија електричних величина четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О03 РФ електроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР6О01 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ4О02 Организација рачунарских система четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б04 Аутоелектроника четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ5О01 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ7О03 Пројектовање и симулација микроелектронских компонената четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ5О02 Аналогна микроелектроника четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ5О01 Енглески језик 1 четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А02 Микроталасна техника и електроника четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ3О01 Основи електронике четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О02 Рачунарске мреже и интерфејси четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ8О03 Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6А01 Анимација I четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А01 Анимација II четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А05 Аутоелектроника четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ7А06 Аутоелектроника четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП6О03 Електроенергетска постројења четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП6О01 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ6О01 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ6О01 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ6О03 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП5Б01 Квалитет електричне енергије четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ6О02 Микроконтролери и програмирање четвртак, 4. јун 2020.
EN 2ОЕП3О03 Основи електронике четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ5О03 Основи микроталаса четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ7А04 Соларне компоненте и системи четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ7А05 Соларне компоненте и системи четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Е01 Аутоелектроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц04 Аутоелектроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6А04 Аутоматско управљање четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Б03 Аутоматско управљање четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Ц03 Аутоматско управљање четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А08 Бежичне рачунарске мреже и уређаји четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б09 Бежичне рачунарске мреже и уређаји четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ6О03 Бежични комуникациони системи четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ8А11 Бежични комуникациони системи четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8А07 Гејминг четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б07 Гејминг четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2 четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц02 Заштита од РФ и микроталасног зрачења четвртак, 4. јун 2020.
RI 2ОЕР8А03 Информационе технологије и системи четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ4А01 Карактеризација материјала четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ4А02 Компоненте за телекомуникације четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ4А01 Компоненте за телекомуникације четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Б02 Медицинска електроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Д02 Медицинска електроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц02 Медицинска електроника четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц05 Медицинска електроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ4А02 Метрологија електричних величина четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6А02 Микроконтролери четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О05 Микроконтролери четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ5О05 Микропроцесорска техника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ8Ц01 Микроталасна електроника четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ6О05 Микроталасна техника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређаји четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ8А10 Модулационе технике четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б03 Напредни микроконтролери четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ5А02 Основе објектно оријентисаног програмирања четвртак, 4. јун 2020.
T 2ОЕТ7Д06 Основе објектно оријентисаног програмирања четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ3О01 Основи електронике четвртак, 4. јун 2020.
ME 2ОЕМ4А03 Основи квантне и статистичке физике четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц04 РФ електроника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7О02 Соларне компоненте и системи четвртак, 4. јун 2020.
US 2ОЕУ8А03 Увод у информационе системе четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б08 Ултразвучна техника четвртак, 4. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Е04 Ултразвучна техника четвртак, 4. јун 2020.
A 2ОЕЗ1О03 Физика петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР7О01 Вештачка интелигенција петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР5О04 Објектно оријентисано пројектовање петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР3О02 Дигитална електроника петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ3О01 Електрична кола петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ7О02 Пројектовање система аутоматског управљања петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР7А05 Напредне базе података петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП5О02 Машине наизменичне струје петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП3О01 Електрична кола у електроенергетици петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ7Б02 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР8О02 Стручна пракса петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ3О02 Телекомуникације петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ7Б01 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ5А02 Системи аутоматског управљања петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР4О04 Базе података петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ5О03 Карактеризација компонената петак, 5. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О07 Лабораторијски практикум - Електронске компоненте петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП4А01 Дистрибутивне и индустријске мреже петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП4О01 Трансформатори и машине једносмерне струје петак, 5. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О06 Лабораторијски практикум - Основи електротехнике петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7А01 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП7Ц02 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР8Б02 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ4О01 Дигитална електроника петак, 5. јун 2020.
A 2ОЕЗ2О05 Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП7Б02 Системи аутоматског управљања петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР8Б01 Социјални и правни аспекти информатике петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ6О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ4О01 Дигитална електроника петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ4О01 Дигитална електроника петак, 5. јун 2020.
Z 2ОЕЗ8ЗР Дипломски рад петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ3О05 Основи телекомуникација петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ7А01 Пословне комуникације петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б01 Софтвер за симулацију динамичких система петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП8Б01 Уземљивачи петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ8О02 SCADA системи петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Б02 Базе података петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ4А05 Базе података петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ6Б02 Базе података петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Ц01 Вештачка интелигенција у инжењерству петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ8А12 Инжењерска етика петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП7Ц01 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ7Б01 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР8Б03 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ7А02 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ7Б02 Инжењерско образовање и одрживи развој петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ8О03 Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ4О03 Полупроводничке компоненте петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ8Ц02 Пројектовање за животну средину петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ7О02 Пројектовање штампаних плоча петак, 5. јун 2020.
RI 2ОЕР6А02 Системи база података петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП8Б02 Специјалне електричне машине петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ6А01 Статистичке методе контроле квалитета петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ6О07 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП6О05 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ8О04 Стручна пракса / Тимски пројекат петак, 5. јун 2020.
ME 2ОЕМ4А04 Телекомуникације петак, 5. јун 2020.
US 2ОЕУ5Ц06 Телекомуникације петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7О05 Тестирање и дијагностика петак, 5. јун 2020.
EE 2ОЕЕ7Ц05 Тестирање и дијагностика петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП8Б03 Техника високог напона петак, 5. јун 2020.
EN 2ОЕП4А02 Техничка механика петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникација петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ8Б01 Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама петак, 5. јун 2020.
T 2ОЕТ8А02 Широкопојасне телекомуникације петак, 5. јун 2020.