Нови Правилник о дисциплинској одговорности студената

Пон, 2. Јул, 2018. у 12:04

 

Поштовани студенти,

Обавештавамо вас да је Сенат Универзитета у Нишу донео нови

Правилник о дисциплинској одговорности студената

који је већ ступио на снагу.

Молимо вас да се детаљно упознате са Правилником, који можете да преузмете на сајту факултета: Општа акта

Пошто преписивање на испитима и коришћење недозвољених средстава спада у теже дисциплинске прекршаје, новим Правилником су сада предвиђене строже дисциплинске мере.

Учиниоцу теже дисциплинске повреде се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

  • забрана полагања једног испита у једном или више испитних рокова;
  • забрана полагања свих испита у једном или више испитних рокова;
  • привремено удаљавање са факултета, односно Универзитета;
  • искључење са студија на факултету, односно Универзитету.