Рад студентске службе током ванредног стања

Пон, 16. Мар, 2020. у 15:04

Обавештавају се студенти свих нивоа студија да од дана 17.03.2020. године шалтер Службе за студентска питања неће радити. Све потребне информације можете добити путем мејлова efinfo@elfak.ni.ac.rs  и ivana.spasic@elfak.ni.ac.rs и телефона 529-615, 529-623 и 588-414.

Све потврде потребне студентима за оставривање права у другим институцијама могу се добити скениране путем мејла или препорученом поштом.

Уверења о дипломирању студената који су дипломирали у досадашњем периоду биће послата препорученом поштом након попуњавања одговарајуће документације. 

шв 50 за 2020 годину

Упитник за вредновање квалитета студиског програма

Попуњена документација, потврда о уплати (5.000 динара на на жиро рачун Факултета 840-1721666-89 за студенте чији је просек испод 9,00 сагласно Одлуци о накнадама) и тачна адреса становања шаљу се путем горе наведених мејлова Служби за студентска питања. Након тога уверење о дипломирању (као и документација из средње школе уколико је студент завршио основне академске студије) шаље се препорученом поштом на кућну адресу.