Продужетак рока за завршетак студија

Чет, 8. Окт, 2020. у 13:19

Обавештавају се студенти свих нивоа студија да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело препоруку високошколским установама да студентима, којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студирања још за једну годину и то без посебне новчане накнаде за административне трошкове уписа.

Рок за подношење захтева:

Основне академске студије до 23.10.2020. године

Мастер академске студије до 30.10.2020. године

Препорука Министарсва

Студенти уписани на основне студије до 10.09.2005. године могу завршити те студије по зачетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најкасније до краја школске 2020/2021. године.

Одлука о допунама и изменама статута