Продужетак рока за завршетак студија студентима којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком броју школских година

Пет, 30. Сеп, 2022. у 11:08

Након консултација са Министарством просвете, науке и технолошког развоја одобрава се продужетак рока за завршетак студија свим студентима којима истиче рок за завршетак студија у школској 2021/22. години на свим нивоима студија (основне, мастер и докторске).

Обавештавају се студенти свих нивоа студија да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело препоруку високошколским установама да студентима, којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студирања још за једну годину и то без посебне новчане накнаде за административне трошкове уписа.

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: документ

Рок за подношење захтева:

  • Основне академске студије до 07.10.2022. године
  • Мастер академске студије до 21.10.2022. године
  • Докторске академске студије до 28.10.2022. године

Уз захтев за продужетак статуса потребно је поднети и одговарајућу документацију за упис у наредну школску годину.