Пријаве завршних радова за ОАС и МАС

Суб, 9. Мај, 2020. у 21:15

Пре пријаве завршног, дипломског или мастер рада (у даљем тексту завршни рад) треба послати захтев Служби за студентска питања да се изврши провера положених испита.

Пријаве завршних радова на ОАС и МАС студенти Факултета обављаће у електронској форми, слањем попуњеног обрасца захтева Служби за студентска питања, уз претходно одобрење ментора (образац добијају мејлом након провере положених испита).

Код заказивања одбране, студенти Факултета ће укоричене примерке завршних радова достављати у унапред заказаном термину са шефом Службе за студентска питања Факултета, како би се број присутних студената на Факултету свео на најмању меру.

Одбрана завршних радова биће организована по важећим правилима дефинисаним општим актима Факултета и у складу са одлукама надлежних органа, препорукама надлежног Министарства и Упутством за примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије COVID-19.

За завршне радове чије су одбране биле заказане пре увођења ванредног стања, а нису реализоване, ментори у договору са кандидатом и члановима комисије треба да поднесу захтев електронским путем Служби за студентска питања за промену термина одбране.