Објављени нови правилници

Пет, 19. Мај, 2023. у 15:01

Савет Факултета је, на седници одржаној 16. 5. 2023. године, усвојио:

  • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Електронском факултету у Нишу и
  • Правилник о спречавању и заштити од дискриминације, злостављања и сексуалног, односно полног узнемиравања и уцењивања на Електронском факултету у Нишу.

Правилници су објављени на сајту Факултета у делу Акта дана 19. 5. 2023. године и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.