Избори за Студентски парламент

Чет, 25. Апр, 2019. у 20:45

Избори за Студентски парламент ће се одржати у среду, 8.5.2019. године у периоду од 10 до 14 ч у холу Факултета.

Изборе је расписао студент продекан 23.4.2019.

Рок за подношење изборних листи је 6.5.2019. године.

Студентски парламент је орган Факултета.

Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени су у чланству студентског парламента.

Мандат чланова студентског парламента траје две године.

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, у складу са Статутом Факултета.

Правилник о раду студентског парламента Електронског факултета можете преузети на сајту Електронског факултета под Општа акта.