Достављање електронске верзије завршног/дипломског/мастер рада

Пет, 2. Јул, 2021. у 15:01

Електронска верзија завршног рада у PDF формату предаје се Служби за студентска питања путем мејла diplomski@elfak.ni.ac.rsпре предаје Захтева за одбрану на прописаном обрасцу и једног примерка завршног/дипломског/мастер рада. Наслов фајла треба да садржи име и презиме студента, број индекса и наслов рада.