Листа изборних предмета за студенте II године ДАС

Пет, 16. Окт, 2020. у 13:45

Листа изборних предмета за студенте II године докторских академских студија школске 2020/2021. године.

Преузмите листу као пдф: листа

Студент може бирати предмете и са дугих модула.

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

3ДЕП3И01

Одабрана поглавља из електричних машина и трансформатора

3ДЕП3И02

Електричне машине и претварачи за обновљиве изворе енергије

3ДЕП3И03

Дигитално управљање претварачима и погонима

3ДЕП3И04

Прорачун атмосферских пренапона

3ДЕП3И05

Електоенергетска кабловска техника

3ДЕП3И06

Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама

3ДЕП3И07

Активне дистрибутивне и микро мреже

 

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА

3ДЕЕ3И01

Дигитална обрада аудио сигнала

3ДЕЕ3И02

Пројектовање дигиталних кола и система

3ДЕЕ3И03

Пројектовање ембедед система

3ДЕЕ3И04

Пројектовање система на чипу

3ДЕЕ3И05

ДСП архитектуре и алгоритми

3ДЕЕ3И06

Тестирање електронских кола

3ДЕЕ3И07

Реконфигурабилни системи

3ДЕЕ3И08

Синтеза филтара

3ДЕЕ3И12

Архитектуре РФ система

3ДЕЕ3И13

Компјутерска визија

3ДЕЕ3И14

Ултразвучна техника

 

 

 

МЕТРОЛОГИЈА И МЕРНА ТЕХНИКА

3ДЕМ3И01

Мерно аквизициони системи

3ДЕМ3И02

Индустријски мерно - информациони системи

3ДЕМ3И03

Мерно-иформационе технологије

3ДЕМ3И04

Медицинска и биоелектронска мерна техника

 

 

 

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ И МИКРОСИСТЕМИ

3ДЕН3И01

Компоненте и кола снаге

3ДЕН3И02

Микросензори

3ДЕН3И03

Поузданост компонената и микросистема

3ДЕН3И04

Прогноза својстава материјала

3ДЕН3И05

Савремени електронски керамички материјали и структуре

3ДЕН3И06

Софтверски инжењеринг у микроелектроници

3ДЕН3И07

Соларни системи, технологије и компоненте

3ДЕН3И08

Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема

3ДЕН3И09

Моделирање поузданости MOS компонената

3ДЕН3И10

Утицај зрачења на микроелектронске компоненте

 

 

 

ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

3ДЕА3И02

Математички методи оптимизације

3ДЕА3И03

Анализа нумеричких алгоритама

3ДЕА3И04

Спектрална теорија графова

3ДЕА3И05

Итеративни методи високе ефикасности

3ДЕА3И06

Симулација индустријских система

3ДЕА3И07

Математички модели у индустрији

3ДЕА3И08

Математичке основе статистичког учења и примене

 

 

 

ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

3ДЕФ3И01

Компоненте вакуумске и гасне електронике

3ДЕФ3И02

Медицинска физика

3ДЕФ3И03

Полупроводничке компоненте и технологије

3ДЕФ3И04

Сензори и претварачи

3ДЕФ3И05

Технолошки процеси у гасовима и вакууму

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

3ДЕР3И01

Пројектовање и анализа паралелних алгоритама

3ДЕР3И02

Напредне теме из пројектовања система високе поузданости

3ДЕР3И03

Биоинформатика

3ДЕР3И04

Медицинска информатика

3ДЕР3И05

Примене спектралне логике у пројектовању дигиталних уређаја

3ДЕР3И06

Напредне теме у мобилном и свеприсутном рачунарству

3ДЕР3И07

Напредне теме у рачунарској графици

3ДЕР3И08

Напредне теме у интелигентним системима

3ДЕР3И09

Напредне теме у специјализованим информационим системима

3ДЕР3И10

Математичка теорија игара

3ДЕР3И11

Напредне теме у образовним технологијама

3ДЕР3И12

Вебмајнинг и откривање информација

 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

3ДЕТ3И01

Аудио комуникације

3ДЕТ3И02

Антене и простирање

3ДЕТ3И03

Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама

3ДЕТ3И04

Сателитски комуникациони системи

3ДЕТ3И05

РФ и микроталасни појачавачи

3ДЕТ3И06

Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала

3ДЕТ3И07

Детекција сигнала у шуму

3ДЕТ3И08

Комуникациони алгоритми и примена

3ДЕТ3И09

Мобилне комуникације пете и шесте генерације

3ДЕТ3И10

Теорија информација и изворно кодовање

3ДЕТ3И11

Статистичка обрада сигнала

3ДЕТ3И12

Дигиталне комуникације у каналу са федингом

3ДЕТ3И13

Кохерентни оптички телекомуникациони системи

3ДЕТ3И14

Теорија и примене софтверског радија

3ДЕТ3И15

Напредне технике моделовања за РФ апликације

3ДЕТ3И16

Оптичке телекомуникације у слободном простору

3ДЕТ3И17

Напредна обрада сигнала и података

 

 

 

ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

3ДЕХ2И01

Методи за прорачун стационарних електромагнетних поља

3ДЕХ2И02

Инверзни проблеми у електромагнетици

3ДЕХ2И03

Метод граничних елемената у електромагнетици

 

 

 

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

3ДЕУ3И01

Технике дигиталног управљања

3ДЕУ3И02

Оптимално управљање

3ДЕУ3И03

Системи променљиве структуре

3ДЕУ3И04

Дистрибуирано рачунарско управљање

3ДЕУ3И05

Предиктивно управљање

3ДЕУ3И06

Адаптивни системи аутоматског управљања