Документација потребна за испис са факултета

Пет, 27. Сеп, 2019. у 8:49

За испис са факултета потребна је следећа документација:

  • Потпис и печат у индексу из Библиотеке Електронског факултета,
  • Попуњен Општи образац за захтев студената  (преузети са следећег линка),
  • Уплата од 1.800,00 динара на жиро-рачун Факултета  840-1721666-89 (  за студенте са ОАС и МАС нивоа студија),
  • Уплата од 2.500,00 динара на жиро-рачун Факултета  840-1721666-89 (за студенте са ДАС нивоа студија).
  1.