Рад факултета током ванредног стања у Србији

Пон, 16. Мар, 2020. у 13:31

На састанку руководства Факултета са шефовима катедри, шефовима служби и представницима Студентског парламента, одржаном 16.03.2020. године, договорен је начин организације и рада Факултета за време трајања уведеног ванредног стања, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставници и сарадници Факултета биће дужни да реализују наставу на даљину, односно на начин који не захтева физичко присуство студената на Факултету.

Шефови катедри ће накнадно доставити наставницима и сарадницима катедре информације о начину реализације наставе.

Реализација априлског испитног рока, колоквијума и лабораторијских вежби одлаже се до даљњег.

У циљу обезбеђења минимума процеса рада у стручним службама Факултета, запослени у Рачунарско-информационом центру и у Секретаријуту Факултета, за време уведеног ванредног стања радиће према распореду дежурстава које ће им доставити шефови служби.