Начини реализације наставе у јесењем семестру

Уто, 28. Сеп, 2021. у 9:01

На основу члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, Закључка Колегијума Факултета, донетог на састанку одржаном 27.09.2021. године и мишљења Студентског парламента Факултета, декан Факултета доноси следећу

ОДЛУКУ

  1. У складу са Планом реализације наставе у јесењем семестру школске 2021/2022. године, настава на првој години основних академских студија почиње 04. октобра 2021. године, а настава на другој, трећој и четвртој години основних академских студија почиње 11. октобра 2021. године.
  2. У току месеца октобра 2021. године, настава (предавања и вежбе) на првој години основних академских студија одвијаће се уживо по групама, према распореду који ће бити објављен, на начин тако што ће се постојеће три групе студената за предавања поделити на 6 група.
  3. Настава на другој, трећој и четвртој години основних академских студија одвијаће се online, преко платформе MS Teams, у складу са Планом реализације наставе у јесењем семестру школске 2021/2022. године. На захтев катедре, уз сагласност декана Факултета, настава на појединим предметима на другој, трећој и четвртој години основних академских студија може да се одвија и уживо, уколико број студената по групама омогућава поштовање епидемиолошких мера.
  4. Катедре су задужене за организацију и извођење наставе, односно предавања, вежби и других облика рада са студентима.
  5. Наставници и сарадници су дужни да у терминима дефинисаним распоредом наставе и терминима за консултације буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, skype, Viber, телефон, друге врсте комуникације).
  6. Начин реализације наставе ће се прилагођавати актуелној епидемиолошкој ситуацији, о чему ће наставници и студенти Факултета бити благовремено обавештени.