Организација наставе на првој години студија

Пет, 27. Мар, 2020. у 21:45

Организација наставе на даљину на првој години основних академских студија школске 2019/2020. године.

Линкови до локација где се налазе материјали за предмете из другог семестра: 

Предмет

Веб локација

Математика 2

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/

Категорија: МАТЕМАТИКА

Предмет: Математика 2:

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/course/view.php?id=4

Основи електротехнике 2

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/

https://eth.elfak.ni.ac.rs/ 

Категорија: ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Предмет: Основи електротехнике 2:

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/course/view.php?id=25

Алгоритми и програмирање

https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/

Курсеви / I година / Алгортими и програмирање – онлајн настава 2020:

https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/course/view.php?id=132

Електронске компоненте

http://mikro.elfak.ni.ac.rs/

Материјали за предавања и вежбе се налазе на:

http://mikro.elfak.ni.ac.rs/predmeti/elektronske-komponente/

Рачунске вежбе се за све групе одржавају онлајн, средом од 11-13 сати, на live stream FB групе студената прве године:

https://www.facebook.com/groups/1325358474295341/?ref=share

Лабораторијски практикум – Алгоритми и програмирање

https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/

Курсеви / I година / Алгортими и програмирање – онлајн настава 2020:

https://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/course/view.php?id=132

Лабораторијски практикум – Основи електротехнике

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/

https://eth.elfak.ni.ac.rs/ 

Категорија: ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Предмет: Лабораторијски практикум – Основи електротехнике:

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/course/view.php?id=7

Лабораторијски практикум – Електронске компоненте

http://mikro.elfak.ni.ac.rs/

Материјали за предавања и вежбе се налазе на:

http://mikro.elfak.ni.ac.rs/predmeti/elektronske-komponente/

Видео упутства за лабораторијске вежбе одржавају се онлајн, петком од 13-14 сати, наlive stream-у FB групе студената прве године:

https://www.facebook.com/groups/1325358474295341/?ref=share