Групе за прву годину основних академских студија

Пон, 30. Сеп, 2019. у 14:42

Студенти прве године основних академских студија школске 2019/2020. подељени су по групама на основу броја индекса:

ГРУПА А
А1: од 17532 до 17571
А2: од 17572 до 17610 и 18047
А3: од 17611 до 17650
А4: од 17651 до 17690
А5: од 17691 до 17730

ГРУПА Б
Б1: од 17731 до 17772
Б2: од 17773 до 17813
Б3: од 17814 до 17854
Б4: од 17855 до 17895

ГРУПА Ц
Ц1: од 17896 до 17937
Ц2: од 17938 до 17978
Ц3: од 17979 до 18019
Ц4: од 18020 до 18046 и од 18048 до 18061