Настава у јесењем семестру школске 2020/2021.

Чет, 24. Сеп, 2020. у 15:14

Настава у јесењем семестру школске 2020/2021 почиње 01.10.2020. за I годину основних академских студија, односно 19.10.2020. за више године ОАС и одвија се у складу са Календаром наставе, уз примену свих епидемиолошких мера прописаних од стране релевантних органа и инстититуција, као и оних предвиђених Планом превентивних мера за безбедан и здрав рад ради спречавања и ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, које је донео Електронски факултет у Нишу у складу са законским прописима.

Настава на I години ОАС одвија се комбиновано, на даљину и класично, на Факултету, уз поштовање свих предвиђених епидемиолошких мера, по плану који је наведен.

Настава на вишим годинама ОАС и МАС одржава се на даљину за све предмете, без физичког присуства студената, осим за предиспитне активности које то експлицитно захтевају.

Уколико дође до промене епидемиолошких мера у току семестра, план реализације ће се прилагодити новим мерама.