Обавештење министарства у вези са наставком рада висикошколских установа

Чет, 7. Мај, 2020. у 0:56

По одлуци Министарства Просвете, науке и технолошког развоја, високошколске установе могу наставити са радом почев од 15. маја 2020. године, уз поштовање обавезних превентивних мера у циљу спречавања ширења заразе вирусом Ковид-19.

Наставак наставе тиче се пре свега практичних и лабораторијских вежби. Препорука министарства је да то не буде дуже од три недеље.

Остала предавања ће се, као и до сада током ванредног стања, одржавати on-line, а све са циљем да се број студената у високошколским установама сведе на најмању могућу меру.

Детаљнија објашњења могу се прочитати у званичном обавештењу надлежног министарства: Обавештење